c) Hvornår er der pligt til at indsende skattemæssigt årsregnskab?

Som anført skal der som udgangspunkt indsendes supplerende oplysninger i form af et skattemæssigt regnskab mv., når der selvangives. Nogle virksomheder er dog fritaget for denne indsendelsespligt.

Det anbefales, at endeligt skatteregnskab udarbejdes, eller i det mindste at der foreligger et endeligt udkast. Herved sikres, at de almindelige ansættelsesregler/forældelsesregler finder anvendelse som hidtil.

De mindre virksomheder, som er fritaget for supplerende regnskabsoplysninger er:

  • Foreningen omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6
  • Fonde og foreninger, der anvender erklæringsordningen
  • Andre skattepligtige juridiske personer, som det pågældende indkomstår har en net-toomsætning på under DKK 500.000
  • Virksomhed, der drives af fysiske personer med udlejning af op til 2 lejemål
  • Virksomhed, hvor ejeren er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema
  • Anden erhvervsmæssig virksomhed med en nettoomsætning i det pågældende ind-komstår på under DKK 300.000.
in
Share
f
Share
Share