c) Hvornår er der pligt til at indsende skattemæssigt årsregnskab?

Som anført skelnes der mellem de tilfælde, hvor selskabet er pligtig til at indsende skattemæssigt årsregnskab og de tilfælde, hvor der ikke er indsendelsespligt.

Det anbefales, at endeligt skatteregnskab udarbejdes, eller i det mindste at der foreligger et endeligt udkast. Herved sikres, at de almindelige ansættelsesregler/forældelsesregler finder anvendelse som hidtil.

Reglerne for afgivelse af oplysninger og indsendelse af skatteregnskab kan illustreres således: 

 

Omfattende selskaber, fonde/foreninger
inden for følgende områder
Regnskabs-
oplysning i
selvang.
Skatte-
regnskab
rammen
med selvang.
Selskaber og fonde/foreninger med en nettoomsætning mellem DKK 500.000 og 100 mio. DKK for det pågældende indkomstår.

Ved sambeskatning anvendes beløbsgrænserne på selskabernes samlede nettoomsætning, og felterne om regnskabsoplysninger skal udfyldes for alle selskaber. Hvis den samlede nettoomsætning er mellem DKK 500.000 og 100 mio. DKK, skal der gives regnskabsoplysninger i selvangivelsen for alle omfattede selskaber. Det gælder også for omfattede små selskaber med en nettoomsætning under DKK 500.000

Ja

Nej

Selskaber og fonde/foreninger med en nettoomsætning under DKK 500.000 for det pågældende indkomstår.

Foreninger, korporationer, stiftelser mv. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.
Fonde og foreninger, der anvender erklæringsordningen jf. fondsbeskatningsloven § 15.  

Nej

Nej

Elselskaber. 

Andelsforeninger, brugsforeninger mv.

Virksomheder, der beskattes efter kulbrinteloven.

Virksomheder, der beskattes efter tonnageskatteloven.

Pengeinstitutter, forsikringsselskaber og andre finansielle virksomheder.

Gensidige forsikringsforeninger og investeringsforeninger.

Nej

Ja

Selskaber mv., der sambeskattes efter SEL § 31A, som året før var sambeskattet efter SEL § 31A, eller som efterbeskattes af genbeskatningssaldo efter lov nr. 426 af 6. juni 2005. 

Selskaber og fonde/foreninger med en nettoomsætning over 100 mio. DKK for det pågældende indkomstår.

I en sambeskatning, hvor den samlede nettoomsætning er over 100 mio. DKK, skal der indgives skatteregnskab sammen med selvangivelsen for alle omfattede selskaber. Tilsvarende skal der indgives skatteregnskab sammen med selvangivelsen for selskaber, der sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31A, som året før var sambeskattet efter selskabsskattelovens § 31A, eller som efterbeskattes af genbeskatningssaldo.

Nej

Ja

 

 

in
Share
f
Share
Share