Assistance med opstilling af regnskabet

Vi kan yde assistance med opstilling af regnskabet. 

Vores arbejde indledes med, at vi opnår et overordnet kendskab til virksomheden og de brancheforhold, der gælder for virksomheden, samt den regnskabsmæssige begrebsramme. Den regnskabsmæssige begrebsramme vil sædvanligvis være årsregnskabsloven.

Når vores opgave udføres som en assistanceopgave, foretager vi ikke nogen kontrol af de oplysninger, som danner grundlag for regnskabet. Vi benytter dog vores professionelle vurdering af regnskabet og indhenter yderligere oplysninger, hvis vi i forbindelse med vores assistance bliver opmærksom på, at regnskabet indeholder fejl eller mangler. 

Vi foretager en gennemlæsning af regnskabet med henblik på at vurdere, om der er sammenhæng mellem regnskabet og vores kendskab til virksomheden.

Vores arbejde afsluttes med en erklæring på regnskabet, hvor vi oplyser om vores arbejde, men i en opgave med assistance konkluderer vi ikke på, om regnskabet efter vores opfattelse er retvisende.

Vi kan som et led i vores planlægning vurdere, at regnskabsposterne debitorer, varelager og mellemværender med pengeinstitutter er væsentlige. Dette kan eksempelvis medføre, at vi planlægger at udføre følgende handlinger:

Debitorer, kontrolleres eksempelvis til

  • Debitorspecifikation eller debitormodul
  • Forespørgsler og analyser af debitordage, udvikling i forhold til sidste år, hensættelser til tab mv.

Varelager, kontrolleres eksempelvis til

  • Varelagerliste eller varelagermodul
  • Forespørgsler og analyser af udvikling i forhold til sidste år, hensættelser til ukurans mv.

Pengeinstitut (indeståender og gæld samt sikkerhedsstillelser), kontrolleres til

  • Kontoudtog, netbank mv. 

 

Vi foretager afslutningsvis en gennemlæsning af regnskabet med henblik på at vurdere, om der er sammenhæng mellem regnskabet og vores kendskab til virksomhedens forretning og drift samt de forhold, som vi er blevet opmærksom på i forbindelse med vores review af regnskabet.

Vores arbejde afsluttes med en erklæring på regnskabet, hvor vi konkluderer på, om regnskabet efter vores opfattelse er retvisende.

Kontakt os. Vi hjælper gerne.

in
Share
f
Share
Share