Usikkerhed præger fortsat de finansielle markeder

Beierholm Finansiel Rådgivning Finansielle forventninger.jpg

Renteudviklingen vil påvirke dine finansieringsløsninger og formentlig vil det også være klogt, at genbesøge din investeringsstrategi og den dertilhørende risikoprofil. Her får du en kort opsamling på, hvad der prægede de finansielle markeder i 2023 – samt nogle generelle tanker om, hvad vi kan forvente af 2024 i et finansielt perspektiv.

Inflation og renteudvikling var det store tema for 2023

Centralbankerne var igennem 2023 i gang med en aggressiv stramningsproces for at få inflationen ned, og udsigterne for økonomien og de finansielle markeder var dystre. Men i løbet af 2023 vendte stemningen 180 grader. FED signalerede pludselig rentefald for 2024, og signalet fra centralbanken i USA udløste eufori på de finansielle markeder i slutningen af 2023.

Kraftige kursstigninger på såvel aktie- som obligationsmarkederne

Aggressive markedsforventninger om hurtige og store rentenedsættelser fra såvel ECB som FED var den drivende faktor for den store appetit på risiko op mod årets afslutning.

Om centralbankerne kommer til at opfylde de store forventninger om rentenedsættelser, er et af de store spørgsmål for 2024.

Udviklingen på udvalgte aktiemarkeder ses i nedenstående figur. Her ses det desuden, at vækstaktierne (Nasdaq) har klaret sig fortrinligt i 2023, mens udviklingen i Emerging Markets, danske C25 samt Value-aktierne har klaret sig mere afdæmpet.

Vækstaktierne er meget rentefølsomme, så når markedet forventer markant faldende renter, så er det særligt understøttende for netop denne type af aktier. Udover markant faldende renter, så forventer markedet samtidig, at væksten er fornuftig og beskæftigelsen er høj – Guldlok-scenariet, som vi før har berørt.

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-aktie-statistik.jpg

Der er fortsat grund til at have en sund skepsis i forhold til, at renterne bliver sat ned i det tempo, som markedet pt. forventer, uden at økonomi og indtjening i virksomhederne bliver påvirket. Samtidig er dele af aktiemarkedet relativt dyrt prisfastsat – også i lyset af det aktuelle renteniveau.

Derfor kan det i flere tilfælde fortsat være relevant at have en let overvægt af obligationer i porteføljerne, selvom renteniveauet har været faldende. Det samme gælder Value- og udbytteaktier, da præmien for at påtage sig risiko på denne type aktier er højere.

Mange spørgsmålstegn for 2024

På de finansielle markeder giver begyndelsen af et nyt år altid anledning til en masse spørgsmål om, hvad det nye år nu vil bringe. Er det fortsat de samme temaer, der vil præge de finansielle markeder i det nye som i det gamle år, eller kommer der nye til? Er der begivenheder, der kan ryste de finansielle markeder de kommende tolv måneder eller bliver vi overrasket fra uventet kant?

Det er svært at spå – særligt om fremtiden, som Piet Hein engang sagde. Mange har forsøgt sig i forhold til renteudviklingen og har ofte måtte sande, at det forholdt sig som Piet Hein sagde. Derfor bliver det spændende at følge centralbankerne i 2024.

Kommer FED til at nedsætte renten seks gange, som markedet forventer? Er markedet for optimistisk i forhold til væksten i økonomien og beskæftigelsen? Bliver økonomien ramt med forsinkelse af virkningen af rentestigningerne, inden renterne igen bliver sat ned? Og er kampen mod inflation vundet eller kan inflationen komme tilbage i løbet af 2024?

Endnu et stort spørgsmål for 2024 er, i hvor stor grad den geopolitisk scene kommer til at påvirke de finansielle markeder? Spændingerne er store i Mellemøsten og krigen i Ukraine synes lige nu langt fra en afslutning.

Samtidig byder 2024 på en række valg, som kan ændre den politiske scene. Særligt vil det amerikanske præsidentvalg i november 2024 være en af de helt store begivenheder.

En ting er helt sikkert – det bliver ikke kedeligt på de finansielle markeder i 2024.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg