Hvor lander økonomien i 2024?

Beierholm-finanisel-rådgivning-finansielle-udsigter.jpg

Høj inflation og høje renter har domineret det finansielle fokus i 2023. Inflationen havde vi med fra 2022 og først på året var fokus at få den dæmpet. Centralbankerne hævede derfor renten løbende gennem året.

Nu er inflationen kommet ned, men andre problematikker presser på. Pres på arbejdsmarkedet, krigen mellem Rusland og Ukraine er desværre fortsat aktuel og dertil er Israel-Gaza konflikten kommet til, mens der også er global handel, særligt mellem Kina og USA, at holde øje med. Der er således fortsat rigeligt med usikkerhed og uforligelighed i verden, som stadig kan betydehøje priser, især på fødevarer, energi og mikrochips – og som i det hele taget kan påvirke den fremtidige finansielle udvikling i 2024.

Tre scenarier

Hvad kan vi så forvente i det nye år? Her må vi først og fremmest være ydmyge og erkende, at vi ikke ved, hvad året bringer. Der er for mange faktorer, der spiller ind. Men der er umiddelbart tre scenarier, vi skal forholde os til.

Forestil dig en gryde med grød, som skal holdes tilpas spiselig. Den må ikke brænde på (økonomien overophedes), men heller ikke blive kold (økonomien fryser til). Så den skal holdes i bevægelse og der skal skrues op og ned for bluset undervejs. Et (meget) forsimplet billede af, hvordan de finansielle markeder også konstant skal holdes i balance og hverken blive for kold eller for varm. Det er faktisk ligesom de tre bjørnes grød i eventyret om Guldlok, og derfor kaldes scenariet med den perfekt tempererede økonomi også for ”guldlok-scenariet”

Scenariet, hvor grøden bliver for varm

Den aktuelle situation, som hurtigt kan ændre sig, indikerer ikke umiddelbart, at der venter et scenarie, hvor grøden bliver for varm. Det kan ikke afvises, men er heller ikke mest sandsynligt. Der er skruet ned for bluset via de hurtigste og højeste rentestigninger fra centralbankerne i nyere tid, som nu er i gang med at sænke efterspørgslen.

Dog er der risiko for, at der kommer forsyningsproblemer igen, som påvirker udbuddet på energi og varer, og sammen med et lønpres kan det få priserne til at stige igen. Det vil sende os tilbage til en høj inflation og centralbankerne vil blive nødt til at hæve renten yderligere, eller som minimum fastholde den i længere tid, så grøden ikke bliver så varm, at den brænder på.

Scenariet, hvor grøden bliver for kold

Et andet scenarie er, at centralbankerne har skruet så rigeligt ned for bluset og økonomien meget hurtigt køler af. Så vil efterspørgslen falde meget drastisk og vi vil begynde at se stigende arbejdsløshed og igen opleve en periode med meget lav inflation. Måske ligefrem deflation, hvis ikke der kommer nogle særlige begrænsninger på udbudssiden.

Der vil sandsynligvis komme en negativ spiral, hvor forbrugerne bliver nervøse, holder igen og prioriterer at spare op eller nedbringe gæld. Boligmarkedet vil gå i stå, vi vil se virksomheder få problemer og der vil komme prisfald på både aktier og ejendomme. Vi kan ende i en recession, hvor økonomien fryser, fordi grøden er blevet iskold. Centralbankerne vil så reagere, ved at sænke renterne for igen af få temperaturen op.

Vær ydmyg omkring både egne og andres evne til at spå om fremtiden og tag ikke for drastiske beslutninger på baggrund af øjebliksbilledet...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Scenariet, hvor grøden bliver tilpas

Endelig kan vi ende med det, der som nævnt kaldes Guldlok-scenariet. Her er grøden, som i eventyret, lige tilpas. Centralbankerne har formået at tilpasse renten lige præcist til det rette niveau. Efterspørgslen falder kun en smule og udbuddet er fornuftigt uden pres på energiforsyning og flaskehalse i produktionen eller den globale samhandel.

Lykkedes det, kan vi være heldige at stå med en grød, der er lige tilpas. Hvor vi får en stabil lav inflation uden at skulle igennem en svær recession og blot skal leve med nogle få små klumper i grøden. Det er det mest ønskværdige scenarie, men historikken fortæller også, at det er svært at ramme.

Det mest sandsynlig scenarie

I skrivende stund tror aktiemarkederne på, at det lykkedes centralbankerne at finde balancen. Inflationen er faldende igen og der er en forventning om, at renten vil falde igen i løbet af 2024 og at økonomien derfor kommer helskindet igennem. Altså stort set Guldlok-scenariet. Jeg er dog selv lidt mere bekymret for at økonomien skal længere ned i gear, end markedet umiddelbart regner med.

Under Corona blev grøden smidt i fryseren. Der blev derfor fyret godt og grundigt op under gryden, både med rentesænkninger, men også helt ekstraordinære tiltag i form af likviditetsindsprøjtninger i samfundet – og i 2021 brændte den vel nærmest på, da købelyst og efterspørgsel toppede, alt imens vi oplevede forsyningsproblemer og krig.

Nu er der igen skruet ned. Og her skal vi huske, at effekten ikke opleves hurtigt, som på et induktionskomfur, men med forsinkelse som på et brændekomfur med en tykbundet gryde.

Det er derfor ikke nogen nem opgave for centralbankerne, at ramme den perfekte temperatur på økonomien. Når renten hæves, vil der være en vis forsinkelse på 6-18 måneder, inden effekten rammer hos forbrugerne.

Denne gang havde mange en fornuftig opsparing efter de billige penge under Corona – eller for at blive i grød-terminologien, en termokasse – til at holde grøden tilpas varm lidt længere, selvom der er skruet ned. Mange har således polstret sig belært af tidligere kriser, hvilket har forsinket effekten.

Vi står ved din side på tværs af hele din økonomi

Hos Beierholm Finansiel Rådgivning er vores fornemmeste opgave at hjælpe vores kunder til at træffe de rigtige finansielle beslutninger. Det gør vi bl.a. ved at gøre det komplekse enkelt, og ved at skabe fuldgennemsigtighed i vores arbejde, så du altid er sikret den bedste mulige indsigt i dine økonomiske forhold.

Læs mere om vores rådgivning her

Hold øje med gryden

Nu går vi ind i et år, hvor der er skruet ned for komfuret og grøden er begyndt at blive koldere, men kan vi holde den på et niveau, hvor vi fortsat vil spise af den eller bliver den for kold.

Hvad skal du så holde øje med? Du skal kigge mod arbejdsmarkedet og være opmærksom på ændringer i forbrugeradfærden. F.eks. statistik fra detailhandlen, udstedelse af nye lån, ferieaktivitet osv. Verdens konflikter og krige spiller naturligvis også en rolle og er om noget uforudsigelige.

Du skal selvfølgelig også lytte til udmeldingerne fra centralbankerne, som senest har meldt ud, at renterne ikke sænkes foreløbigt – komfuret holdes altså på et lavt blus. Det, der har været med til at holde grøden varm på det gamle brændefyret komfur, er brændelagret. Men nu er brændeskuret tømt mange steder. Statskasserne kører, i en tid med historisk høj beskæftigelse, med budgetunderskud og det er endnu et problem, vi skal holde godt øje med. Er der råd til at fyre op i komfuret igen, når den næste krise kommer, eller bliver det nødvendigt at hæve skatter og skære i offentlige udgifter midt i en krise?

Så der er mange ubekendte. Mange faktorer, som spiller ind og gør det komplekst, faktisk umuligt, at forudsige fremtidens finansielle udvikling.

Forbered dig på det uforudsigelige

Er du bekymret for at grøden bliver kold, skal du skrue ned for din risiko. Enten ved at vælge nogle mere sikre værdipapirer, ved at nedbringe gæld eller sænke forbruget. Det paradoksale her er, at det bliver selvforstærkende. Grøden kommer til at vente endnu længere på at blive spist, alt imens den bliver endnu koldere. Lavpraktisk så bør du blive i dit lån med variable rente, hvis du har sådan et. Bytte nogle af dine aktier ud med sikre og lange obligationer. Fordi bliver det koldt, vil renten med alt sandsynlig blive sænket igen.

Vurderer du, grøden bliver for varm, skal du forberede dig på høj inflation og som investor vælge obligationer med variabel rente, og du skal sigte efter virksomheder med høj pricing power. Som låntager skal du forberede dig på flere rentestigninger, ved at vælge fast rente.

Tror du på, at grøden bliver lige tilpas, så skal du formentlig ikke ændre så meget i forhold til forbrug, risikoprofil osv. Men husk på konsekvenserne, hvis scenariet viser sig at blive et andet, end hvad du regner med.

Uanset hvad, du tror mest på, så vær ydmyg omkring både egne og andres evne til at spå om fremtiden og tag ikke for drastiske beslutninger på baggrund af øjebliksbilledet. Accepter, der er udsving i økonomien og mange gør meget for at minimere disse. Men vær bevidst om, at historisk lykkes det sjældent fuldt ud. Formentlig heller ikke denne gang.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg