En god pension handler om de valg, du træffer i dag

Hvordan får du råd til den pensionstilværelse, du drømmer om?

Mange af svarene afgøres af de valg, du træffer i dag. For en god pensionstilværelse handler om at spare tilstrækkeligt op, uden at have for meget. For de fleste er pension ikke noget, de tænker på i hverdagen – men der er meget, man kan gøre for at få det optimale ud af sin opsparing.

Pensionsplanlægning

Sparer du tilstrækkeligt op - eller unødvendigt meget? Vi hjælper med at tegne et billede af din fremtidige økonomi og lægge en klar strategi for din opsparing. Din pension er nemlig en investering i din fremtid og kræver overvejelser - både inden indbetaling (fradrag, ønsker, fleksibilitet), undervejs (omkostninger, risiko, forsikringer) samt ved udbetaling (skat, sociale ydelser, rådighedsbeløb).

Vi gennemgår, hvordan dine pensionsplaner ser ud i dag og hvordan de stemmer overens med dine forventninger til pensionstilværelsen.

 

Beierholm rådgivning og revision 13

Valg af opsparing og nedsparing

Når du truffet beslutning om behovet for opsparing, skal du vælge den mest optimale måde at opspare på. Her skal der tages højde for skatteforhold, opsparingens fleksibilitet, øvrig formue, modregningsregler mv. Måske skal du afvikle gæld i stedet - det er også en form for opsparing. Vi hjælper med at lave den rigtige opsparingsstrategi for dig.

Når tiden kommer, hvor du skal til at tage hul på de opsparede midler, er det vigtigt, at der lægges en klar strategi for udbetalingerne også. Den rigtige rækkefølge og tempo at bruge pensionsmidlerne på, har stor betydning for, hvor mange af dem, du kan bruge til at forsøde tilværelsen. 

Beierholm senior.jpg

Hold styr på omkostningerne

Med pension kommer også komplekse, uigennemsigtige gebyrer og administrationsomkostninger, der kan være svære at gennemskue.

Ligesom med investeringsrådgivning, kan vi derfor vise dig vejen til, hvordan du med fordel kan minimere dine samlede omkostninger, hvilket over tid kan føre til store besparelser og flere penge til dig. Jo større dine pensioner er, jo flere besparelser. Vi giver dig også et overblik over alle dine ordninger, og hvordan du får mest ud af dem.

Beierholm - selvstændinge ser på udgifter.jpg

Er virksomheden din pension?

Det er den for mange virksomhedsejere. Men det er dog ikke altid optimalt. Der er mange parametre, som spiller ind på virksomhedens værdi, som er endnu sværere at vurdere, når du skal se år ud i fremtiden.

Vi hjælper mange ejerledere med pensionsplanlægning. Herunder pensionsordninger for virksomhedsejere, skatteforhold og i det hele taget sammenspillet mellem virksomhedens økonomi og privatøkonomien.
 

Beierholm - salg af virksomhed.jpg

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig.

Hvad kan vi hjælpe med?

Skal vi også hjælpe dig?

Sammen kan vi planlægge en god økonomi for dig gennem hele livet.

Vi tilbyder en rådgivningspakke, vi kalder en seniorplan, som fokuserer netop på pensionsplanlægning.

Her får du bl.a.:

  • Detaljeret oversigt over udbetalinger af egne og offentlige pensioner
     
  • Analyse af behov og situation
     
  • Overblik over øvrige værdiers betydning for senior økonomien
     
  • Rådgivning om optimal udbetalingsrækkefølge, brug af friværdi mv.

Læs mere om vores services her

...noget med at finde inspiration og blive klogere på værdien af vores rådgivning via kundecases...