Udskydelse af betaling af A-skat og AM-bidrag

Regeringen og flere andre af Folketingets partier har d. 10. februar 2023 indgået en aftale om ”likviditetshjælp” som en del af en ny inflationshjælpepakke. Et af de væsentlige elementer i aftalen er, at virksomhedernes betaling af A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 udskydes.

Nedenstående orientering er udarbejdet d. 23. februar 2023 og indeholder de oplysninger, som var tilgængelige på det tidspunkt.

Du kan læse pressemeddelelse og aftaletekst på Skatteministeriets hjemmeside

Udskyldelse af afregningsfrist for A-skat og AM-bidrag

For at skabe yderligere likviditet til alle virksomheder med ansatte, er det besluttet at udskyde afregning for A-skat og AM-bidrag vedrørende de betalinger, som forfalder i juli 2023 og august 2023.

Dette kan i oversigtsform præsenteres således:

VirksomhedstypeSmå og mellemstore virksomheder (AM-bidrag under DKK 250.000 og A-skat under DKK 1.000.000 pr. år)Store virksomheder (AM-bidrag over DKK 250.000 og/eller A-skat over DKK 1.000.000 pr. år)
A-skat og AM-bidrag, som skulle betales i juli 2023

Tidligere betalingsfrist: 10. juli 2023

Ny betalingsfrist: 31. oktober 2023

Tidligere betalingsfrist: 31. juli 2023

Ny betalingsfrist: 10. november 2023

A-skat og AM-bidrag, som skulle betales i august 2023

Tidligere betalingsfrist: 10. august 2023

Ny betalingsfrist: 12. februar 2024

Tidligere betalingsfrist: 31. august 2023

Ny betalingsfrist: 29. februar 2024

 

Bemærk, at angivelsesfristerne ikke forventes udskudt.

Det forventes ikke, at ansøgning om udskydelse er påkrævet, da målgruppen ifølge det oplyste er ”alle virksomheder”. Der er ikke oplyst om initiativer, hvor loftet for indestående på Skattekontoen kan hæves midlertidigt til mere end de nugældende DKK 200.000, således at virksomhederne har mulighed for at betale tidligere end de udskudte frister.

Yderligere information

Målet med at sikre yderligere likviditet til danske virksomheder med ansatte ser ud til at blive nået med forslaget. Men den automatiske udskydelse vil i lighed med under Corona-krisen for nogle virksomheder medføre et manglende overblik over, hvor meget der er udskudt og senere skal afregnes.

Tag fat i din revisor for at få hjælp til at skabe overblik over udskudte afregninger og din virksomheds situation.


Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en specialist i Beierholm.