Skoler

Beierholm er en af de største aktører inden for revision af frie skoler. Vi er revisor for en lang række frie grundskoler, efterskoler, private gymnasier, produktionsskoler, højskoler og kombinerede skoler.

Vi foretager revision og fungerer som sparringspartner for skolerne. Vi har flere gange hjulpet til ved etableringen af nye skoler, både med budgetlægning og med etablering af økonomisystem og lønsystem.

Skolens revisor skal revidere skolens regnskab ud fra Undervisningsministeriets revisionsinstruks. Reglerne kræver, at skolens revisor:

 • reviderer skolens regnskab, herunder særlig revision af lærerlønninger
 • attesterer skolens elevtal
 • reviderer tilskud modtaget fra henhv. Fordelingssekretariatet og Efterskoleforeningen
 • kontrollerer, at de tilskud, skolen har modtaget, er anvendt efter reglerne
 • vurderer skolens økonomistyring
 • vurderer skolens ”sparsommelighed”, ”effektivitet” og ”produktivitet”.

Branchegruppen i Beierholm for skolerBranchegruppen i Beierholm for skolerBranchegruppen i Beierholm for skoler

Beierholms rolle som sparringspartner er bredere og kan formes efter skolens ønsker og behov. Skolens revisor kan for eksempel:

 • medvirke til, at skolen overholder reglerne
 • medvirke til, at skolen får de tilskud, som den er berettiget til
 • sparre med skolen om økonomistyring og yde assistance med budget
 • sparre om finansiering ved større investeringer
 • sikre, at de ansatte får den rigtige løn
 • assistere med at etablere og udvikle interne forretningsgange samt regnskabs- og lønsystemer.

Budgetworkshops, lønseminarer og andre relationer
Beierholm rækker langt ud

Kontakt os og book et møde

Det er vores erfaring, at vi kan spare dig for meget – også i forhold til, hvad vores ydelser koster. Så kontakt os og book et møde. Det betaler sig – og er helt uforpligtende. Vi glæder os til at møde dig.

SPECIALISTER

Charlotte Friis Voxted
Vordingborg
Tel.: +45 55 36 50 00
Dir.: +45 55 36 50 14
cfv@beierholm.dk 

Dorte Grøndal Hansen
Ringsted/Haslev
Tel.: +45  57 61 84 44
Dir.: +45 56 36 34 91
dgh@beierholm.dk 

Jan Stender
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 33 38 99 16
jst@beierholm.dk 

Louise Corneliussen
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 33 38 98 24
lco@beierholm.dk

Marianne Christoffersen
Kolding
Tel.: +45 75 53 74 00
Dir.: +45 76 34 26 19
mac@beierholm.dk 

Morten Egholm Alsted
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 39 16 76 64
mna@beierholm.dk 

Niels Christian Boll
Aarhus
Tel.: +45 87 32 57 00
Dir.: +45 87 39 37 03
ncb@beierholm.dk

Niels Jørgen Kristensen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 31
njk@beierholm.dk

Ole Hosbond Poulsen
Farsø/Aars
Tel.: +45 98 63 14 44
Dir.: +45 96 66 84 66
ohp@beierholm.dk 

Ole Nørrelund Hansen
Vordingborg
Tel.: +45 55 36 50 00
Dir.: +45 55 36 50 08
onh@beierholm.dk 

Per Lund Nielsen
Holstebro
Tel.: +45 97 41 22 11
Dir.: +45 96 10 67 79
pln@beierholm.dk 

Susanne Sørensen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 66
sus@beierholm.dk 

Ulla Koed
Aarhus
Tel.: +45 87 32 57 00
Dir.: +45 87 39 37 09
uko@beierholm.dk

Tilmeld dig Beierholms nyhedsmail

Vælg branchen "Undervisning", hvis du ønsker nyt fra branchegruppen i Beierholm for skoler.in
Share
f
Share
Share