Skoler

Skoler og institutioner har i mange år været et område med særligt fokus i Beierholm. Det har gjort os til en af landets største aktører på området. Vi brænder for at bringe vores kompetencer i spil over for jeres skole – med revision, der skaber overblik og tryghed, og med økonomisk sparring, der skaber værdi og afdækker nye muligheder.

Beierholm hjælper og rådgiver dagligt en bred vifte af institutioner, blandt andet erhvervsskoler, AMU-centre, frie grundskoler, efterskoler, almene og private gymnasier, frie fagskoler, højskoler og kombinerede skoler.

Branchegruppen i Beierholm for skolerBranchegruppen i Beierholm for skolerBranchegruppen i Beierholm for skoler

Rådgivning gør en forskel

Som sparringspartner hjælper vi med alt fra etablering af nye skoler, budgetlægning og lønsystemer til kortlægning af processer. Vi er ligeledes på banen, når skolerne skal specificere og udvælge nyt økonomisystem, gentænke organisationen og udvikle ny digital strategi, og vi er ikke bange for at udfordre jeres eksisterende forretningsgange mv.

Vi nøjes ikke med at have fingeren på pulsen af ny lovgivning og tendenser. Vi er også skolernes forlængede arm ind i ministeriet og i toneangivende institutioner. Vi er således medlem af en række relevante udvalg, ligesom vi samarbejder med flere foreninger på skoleområdet. 

Løsninger tilpasset jeres skoles behov

Beierholms rolle som sparringspartner er bred og kan formes efter skolens ønsker og behov. Skolens revisor kan for eksempel:

 • medvirke til, at skolen overholder reglerne
 • medvirke til, at skolen får de tilskud, som den er berettiget til
 • sparre med skolen om økonomistyring og yde assistance med budget
 • sparre om finansiering ved større investeringer
 • sikre, at de ansatte får den korrekte løn
 • assistere med at etablere og udvikle interne forretningsgange samt regnskabs- og lønsystemer.

Tryghedsskabende revision

Som skolerevisor reviderer vi skolens regnskab ud fra Undervisningsministeriets revisionsinstruks. Reglerne kræver, at skolens revisor:

 • reviderer skolens regnskab, herunder særlig revision af lærerlønninger
 • attesterer skolens elevtal
 • reviderer tilskud modtaget fra henholdsvis Fordelingssekretariatet og Efterskoleforeningen
 • kontrollerer, at de tilskud, skolen har modtaget, er anvendt efter reglerne
 • vurderer skolens økonomistyring
 • vurderer skolens ”sparsommelighed”, ”effektivitet” og ”produktivitet”.

Workshops/seminarer

Beierholm afholder flere workshops og seminarer i løbet af året, herunder budgetworkshops og lønseminarer.

Vi afholder hvert efterår min. seks 2-dages budgetworkshops, hvor deltagerne kommer og arbejder med eget budget i Beierholms budgetmodel. Det sker under kyndig vejledning af revisorer fra Beierholm. 

Vi har igennem en årrække afholdt budgetworkshops sammen med Danmarks Private Skoler, ligesom vi udvikler en del individuelle budgetworkshops, hvor vi er ude på enkelte skoler og lave 1-dags budgetworkshop sammen med skolen. 

Endelige afholder vi hvert forår mellem 2–6 lønseminarer (afhænger af deltagerantallet).

Vi informerer løbende om seminarer og andre arrangementer i vores nyhedsmail, som du kan tilmelde dig her.

Kontakt os og book et møde

Det er vores erfaring, at vi kan spare jer for meget – også i forhold til, hvad vores ydelser koster. Så kontakt os og book et møde. Det betaler sig – og er helt uforpligtende. Vi glæder os til at møde jer.

SPECIALISTER

Charlotte Friis Voxted
Vordingborg
Tel.: +45 55 36 50 00
Dir.: +45 55 36 50 14
cfv@beierholm.dk 

Dorte Grøndal Hansen
Ringsted/Haslev
Tel.: +45  57 61 84 44
Dir.: +45 56 36 34 91
dgh@beierholm.dk 

Jan Stender
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 33 38 99 16
jst@beierholm.dk 

Louise Corneliussen
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 33 38 98 24
lco@beierholm.dk

Marianne Christoffersen
Kolding
Tel.: +45 75 53 74 00
Dir.: +45 76 34 26 19
mac@beierholm.dk 

Morten Egholm Alsted
København
Tel.: +45 39 16 76 00
Dir.: +45 39 16 76 64
mna@beierholm.dk 

Niels Christian Boll
Aarhus
Tel.: +45 87 32 57 00
Dir.: +45 87 39 37 03
ncb@beierholm.dk

Niels Jørgen Kristensen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 31
njk@beierholm.dk

Ole Hosbond Poulsen
Farsø/Aars
Tel.: +45 98 63 14 44
Dir.: +45 96 66 84 66
ohp@beierholm.dk 

Ole Nørrelund Hansen
Vordingborg
Tel.: +45 55 36 50 00
Dir.: +45 55 36 50 08
onh@beierholm.dk 

Per Lund Nielsen
Holstebro
Tel.: +45 97 41 22 11
Dir.: +45 96 10 67 79
pln@beierholm.dk 

Susanne Sørensen
Aalborg
Tel.: +45 98 18 72 00
Dir.: +45 96 34 78 66
sus@beierholm.dk 

Ulla Koed
Aarhus
Tel.: +45 87 32 57 00
Dir.: +45 87 39 37 09
uko@beierholm.dk

Tilmeld dig Beierholms nyhedsmail

Vælg branchen "Undervisning", hvis du ønsker nyt fra branchegruppen i Beierholm for skoler.in
Share
f
Share
Share