Støtte/finansiering

Hele støtte- og finansierings området er vanskeligt overskueligt og i stadig forandring.

I denne information beskrives kort de problemstillinger, der bør overvejes i forbindelse med fremskaffelse af støtte og finansiering til:

 • Opstart af virksomheden
 • Investeringsprojekter/ny aktivitet
 • Løbende finansieringstilpasning

Rådgivere 

Når støtte- og finansieringsområdet er så svært at overskue, skyldes det bl.a., at nye finansieringskilder opstår, og gamle forsvinder med bemærkelsesværdig hurtighed. I den situation og i virksomhedens løbende planlægning af finansieringsstrategi m.v. er det vigtigt at inddrage rådgivere, som også typisk kan indgå i kontakten til finansieringskilderne.

Rådgiverne er blandt andre:

 • Pengeinstitut
 • Konsulenter/videncenter
 • Advokater
 • Revisorer

Overvejelser 

Følgende forhold bør som minimum overvejes:

 1. 1. Valg af finansieringsstrategi på kort og langt sigt.
 2. 2. Finansiering i form af egenkapitalindskud.
 3. 3. Hvilke støtte- og finansieringstyper findes på markedet?
 4. 4. Valg af rådgivere.
 5. 5. Hvem skal udarbejde finansieringsansøgning, og hvad skal indgå?

1. Valg af strategi

Ved valg af finansieringsstrategi bør bl.a. følgende parametre indgå:

 • Hensyntagen til virksomhedens fortsatte økonomiske levedygtighed.
 • Afpasning efter virksomhedens investeringer i anlægs- og omsætningsaktiver, herunder hensyntagen til investeringernes løbetid, risiko m.v.
 • Afpasset forhold mellem egen- og fremmedkapital.
 • Uafhængighed af långivere.
 • Finansiering på de økonomisk mest fordelagtige betingelser.

2. Finansiering med egenkapital 

Indskud af egenkapital er bl.a. relevant ved:

 • Opstart/ekspansion
 • Større investeringsprojekter
 • Generationsskifte

Indskud kan, ud over egne midler, bl.a. komme fra venture- og udviklingsselskaber.

3. Støtte- og finansieringstyper

Som udgangspunkt er det fordelagtigt at udnytte eventuelle muligheder for støtte i form af tilskud, men der kan være knyttet specielle betingelser til støttebeløbet, og skatteforhold og eventuel tilbagebetaling kan gøre tilskuddet mindre attraktivt.

Valget mellem traditionel finansiering i form af realkredit og pengeinstitut og mere "avanceret" finansiering som f.eks. FIH-lån, offentlige lånetilbud, lån fra udviklingsselskaber, leasing m.v. afhænger i mange tilfælde af betingelser som pris, løbetid, omkostninger og afhængighed af långiver.

4. Valg af rådgivere

Foruden pengeinstitutter, advokater og revisorer kan det være fornuftigt at inddrage gruppen af offentlige og private rådgivere på finansieringsområdet. Det kan bl.a. være lokale erhvervsråd, TIC-centre, EU-rådgivningskontor, Erhvervsfremmestyrelsen og private konsulenter.

5. Finansieringsansøgningen 

Enhver ansøgning om lån, kredit, garanti, tilskud eller lignende skal indeholde så udførlige oplysninger om virksomheden som muligt. Detaljeringsgraden afhænger af den konkrete sag, herunder om kreditgiveren i forvejen har kendskab til virksomheden. I ansøgningen indgår bl.a. beskrivelse af idégrundlag, produkter, markeds- og konkurrenceforhold, produktionsapparat, organisations- og ledelsesforhold samt økonomiske oplysninger incl. budgetter. Finansieringsansøgning udarbejdes normalt i samarbejde mellem virksomhed og revisor.

Som en appetitvækker kan denne information danne grundlag for helt overordnede overvejelser. Har De konkret behov for rådgivning om støtte- og finansieringsmuligheder, er De meget velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan gennemgå sagen, opstille en køreplan for forløbet og tage kontakt til de, der skal impliceres. 

in
Share
f
Share
Share