Risikovillige investorer belønnet i 2021, men hvad byder 2022 på?

Nu er det jo ikke sådan at udviklingen på investeringsmarkederne indretter sig ikke efter, hvor ét kalenderår slutter og et andet begynder. Alligevel er det ofte her, vi trækker en streg på kurven og gør status. Det bør selvfølgelig gøres løbende, men årsskiftet kan denne gang være en god anledning til at overveje, om høj risiko fortsat er det rigtige.
 

Stigende aktier

Kort fortalt oplevede vi på de finansielle markeder et 2021, hvor særligt aktierne steg. Bedst gik det for de amerikanske aktier, som gav ca. 35 pct., inkl. dollareffekten, og dernæst europæiske aktier med omkring 25 pct., mens danske aktier oplevede en pæn men dog mindre stigning på ca. 15 pct., og således klarede det bedre end emerging markets og Japanske aktier, der steg omkring 7-8 pct. 

Så selvom der generelt har været stigninger på aktiemarkedet, har der altså været geografiske og branchemæssige forskelle, som har haft indflydelse på afkastets størrelse. Det har dog på de fleste fronter været umådelige gode afkast målt ift. aktiernes historiske afkast for året.

Beierholm-Direktør-Finansiel-Rådgivning-Hans-Peter-Christensen

BLOGGEN

Beierholm Finansiel Rådgivning

Hans Peter Christensen

I grove træk, kan man sige, at jo mere risiko, du har taget i 2021, jo mere er du blevet belønnet for det. 
Hans Peter Christensen, adm. direktør i Beierholm Finansiel Rådgivning
Beierholm sparring tablet højformat

Investeringsrådgivning, der giver dig overblik og tryghed

Hos Beierholm Finansiel Rådgivning får du uvildig investeringsrådgivning og vi hjælper dig til at opnå bedst mulig kvalitet til lavest mulige omkostninger.

Læs mere om vores investeringsrådgivning her.

Faldende obligationer

Mens aktierne steg, faldt en stor del af obligationerne som resultat af en stigende rente. Havde du f.eks. købt lange danske realkreditobligationer, ville du på de mest rentefølsomme have oplevet et tab på op til 7 pct. i 2021. Også emerging markets obligationer klarede sig dårligt, bl.a. fordi flere af disse lande har haft det særligt hårdt under Corona, og mange af landende oplevede en svækket valuta.

De mere risikofyldte obligationer, udstedt af virksomheder med knap så god kreditkvalitet, kunne imidlertid give dig et lille plus på ca. 3 pct., og de amerikanske af dem ville, ligesom med de amerikanske aktier, yderligere have fået gavn af, at den amerikanske dollar sted med godt 7 pct. i 2021.
 

 

Alle kan forudsige fremtiden - men de færreste får ret

Summa summarum har mange investorer opnået et godt afkast på deres portefølje. I grove træk, kan man sige, at jo mere risiko, du har taget i 2021, jo mere er du blevet belønnet for det. Er det så tid til at være mere påpasselig, nu de gode afkast er i hus? Sandheden er, at ingen af os ved det, men mere tyder på det.

For et års tid siden, fremhævede vi risikoen for nogle potentielle bobler på markedet. Vi nævnte bl.a. to konkrete aktieeksempler i form af store amerikanske Tech aktier, med Apple som eksempel, samt hele Clean energy bølgen, hvor Vestas blev brugt som eksempel. To aktier, som vi på daværende tidspunkt vurderede til at være højt prissat og som derfor havde øget risiko for et fald i løbet af 2021. Det viste sig at blive tilfældet for den ene aktie, men ikke den anden. 

Vestas er siden faldet med ca. 40 pct., mens Apple fortsatte op og steg med 25 pct. i løbet af året (33 pct. inkl. dollargevinsten).

Det er et godt eksempel på, at det sjældent lader sig gøre at forudsige udviklingen ned i detaljer og på de enkelte aktier, men samlet vil det alligevel have været en god ide at have solgt begge og i stedet købt en bred aktiefond.

Særligt i vurderingen af enkelte selskabers aktier spiller mange faktorer ind, og der vil altid være ubekendte, som først kommer i spil, når de rammer.

Netop derfor viser talrige studier også, at de høje omkostninger forbundet med aktivt forvaltede investeringsforeninger sjældent betaler sig.

Det handler om at organisere sig rigtigt

Med sidste års stigning er Apple nu det største selskab i verden, og var en kort overgang værdisat til 20 billioner kr. (3.000 mia. USD).

Indimellem vokser træerne altså ind i himlen, men det betyder også, at når det på et tidspunkt stopper, så er der blevet markant længere ned. Det gælder ikke bare Apple, men markedet generelt.

I det andet eksempel med Vestas, viste det sig rigtigt at tage forbehold for den høje prissætning, og eksemplernes to forskellige udfald rummer en god pointe.

Nemlig at når du investerer, er muligt at identificere nogle overordnede tendenser og strukturer i markedet. Ting du skal være opmærksom på, og som fører til nogle forbehold og tilpasninger i den strategi, du har lagt.

Det får dig måske ikke helt op på toppen af kurven, men til gengæld styrer du også bedre udenom de hårde fald, når det går ned igen.

Vi ved heller ikke i år, om tiden er inde til at Apple aktien falder, og derfor er det også vigtigt at understrege, at når vi foretager disse vurderinger om højt prissatte aktier, så er det ikke ensbetydende med, at vi slet ikke anbefaler at have en eksponering imod dem. Vi er bare ekstra opmærksomme på, at de ikke fylder for meget i en portefølje.

Det handler om at være ydmyg og erkende, at vi ikke kender fremtiden, og derfor ikke skal kaste os blindt ud i snævre satsninger, men indtænke forskellige scenarier i sammensætningen af en portefølje.
 

Beierholm forhandling højformat

Højt at flyve, dybt at falde – eller hvad?

Bliver vi ved de to eksempler, er det nærlæggende at spørge, hvorfor det gik, som det gik. I Vestas’ tilfælde kan det meget vel handle om, at fokus på området vedvarende energi var så stort, at det skubbede priserne på den type aktier ekstraordinært op, og at det nu har sat sig igen. Det er fortsat vigtigt, men realiteterne om, at også når man laver grøn energi, skal man stadig tjene penge for at være attraktiv for investorerne, er tilbage i billedet.

Apple tjener gode penge, men spørgsmålet er, om de har tjent ekstra meget, som følge af at vi med Corona på dagsordenen alle har siddet hjemme og brugt de sparede rejsepenge til at købe ny iPhone eller spil på app store mv. Aktiestigningen er dog også båret af, at Apple har udnyttet den lave rente til at optage gæld for at tilbagekøbe egne aktier og det kan de ikke blive ved med i samme grad, ligesom de har gjort sig mere sårbare for rentestigninger.

Apple har nu en endnu vildere værdiansættelse end for et år siden, mens kursen på Vestas aktien meget vel kan være tilbage på et mere normalt niveau. Sandsynligheden for det i år skal være omvendt, at Apple falder og Vestas stiger, er således til stede. 

Historien fortæller os, at når aktier rammer et meget højt niveau, så skal der mindre til, for at de større fald sætter ind. Og så skal vi huske, at når en aktie som Vestas falder med 40 pct., så betyder det markant mindre i det globale marked, end hvis det sker for Apple, som er 100 gange mere værd end Vestas. Det vil have større konsekvenser for det samlede marked, da det så vil være mange milliarder dollars, der forsvinder i værdier, og da det er den største aktie i mange aktiefonde.

Vær ydmyg, grundig og hold dig til din strategi

Det kan meget vel være helt andre aktier, vi taler om, når vi rammer 2023. Mange har et bud, men de, der forsøger at forudsige udviklingen et år frem i tiden, holder sig oftest indenfor budskabet om at aktierne forventes af stige 5-10 pct. Historisk er aktierne nemlig steget med gennemsnitlig 7 pct. om året. Reelt er det dog sjældent aktierne er steget med netop gennemsnittet. Udsvingene bevæger sig derimod inden for en meget større skala og kan sagtens ende med enten minus eller plus 20 pct., når året er omme. 

Derfor bør man som både investor og rådgiver være ydmyg, og være grundig i sin research. Der skal regnes på det, og du skal forholde dig til scenarier for, hvad der kommer til at ske, og de mange parametre, der kan påvirke det. Derfor bør du som udgangspunkt ligge bredt i markedet og ikke bruge for mange kræfter på enkeltaktier. Ret hellere fokus på fordelingen mellem aktier, obligationer og andre investeringsmuligheder i din portefølje. Sørg for god spredning og en strategi, der er afstemt med markedet samt din tidshorisont og risikoprofil. Tag nogle forbehold ud fra den aktuelle situation og de bevægelser, der viser sig, og tænk langsigtet. Det øger sandsynligheden for et godt og stabilt afkast over tid, uanset hvilket årstal kalenderen viser.

Disclaimer: Ovenstående er en generel betragtning og er hverken en købs- eller salgsanbefaling. Forfatteren ejer selv aktier i Vestas og indirekte i Apple via fonde.