Finansielle forventninger til 2023

Svarene har ingen af os, men jeg kan sætte ord på de signaler, der viser sig, og hvordan jeg tolker dem, nu hvor vi skriver 2023. 

Annus horribilis på flere fronter

I 2022 oplevede vi en inflation, vi ikke har set i 50 år, og i sammenhæng hermed en renteudvikling, vi heller ikke har set meget længe. Dertil kom vi lige fra et meget stort pengepolitisk eksperiment ovenpå Corona krisen, som har bidraget til at skabe den høje inflation. Læg dertil en krig i Europa samt de finansielle følger, en sådan fører med sig. 

Geopolitisk og økonomisk var 2022 altså et meget specielt år, og det er det, vi har kunne mærke på både aktier og obligationer, mens også ejendomsmarkedet har lidt under denne udvikling. Hvad kan vi nu forvente os af 2023?

Et strejf af lys mellem tunge skyer

Med indgangen til 2023 har chokeffekten lagt sig. Det betyder ikke problemerne er væk. De er her stadig og vil nok være det noget tid endnu. Men ligesom med så meget andet før dette, så vænner vi os til det – og der kan da også anes lidt lys i horisonten.
 

Beierholm-Direktør-Finansiel-Rådgivning-Hans-Peter-Christensen

BLOGGEN

Beierholm Finansiel Rådgivning

Hans Peter Christensen

Sporet fører dog ikke tilbage til den virkelighed, vi kendte, inden 2022 sendte mavepustere ind fra flere fronter...
Hans Peter Christensen, adm. direktør i Beierholm Finansiel Rådgivning
Beierholm transport højformat

Vi står ved din side på tværs af hele din økonomi

Hos Beierholm Finansiel Rådgivning er vores fornemmeste opgave at hjælpe vores kunder til at træffe de rigtige finansielle beslutninger. Det gør vi bl.a. ved at gøre det komplekse enkelt, og ved at skabe fuldgennemsigtighed i vores arbejde, så du altid er sikret den bedste mulige indsigt i dine økonomiske forhold.

Læs mere om vores rådgivning her

Energipriserne lader til at være på vej ned igen, hjulpet af alternative forsyningskanaler og en mild vinter, og inflationen ser ud til at være på vej i samme retning. Det sker ikke nødvendigvis i det ønskede tempo, men vi er på rette spor. 

Sporet fører dog ikke tilbage til den virkelighed, vi kendte, inden 2022 sendte mavepustere ind fra flere fronter – og vi må også fortsat forvente forværring af økonomiske nøgletal samt forsinkede reaktioner fra visse dele af de finansielle markeder.

 

Ny virkelighed på rentemarkedet

En af de ting, vi skal vænne os til i 2023, er både at betale, men også at modtage, rente igen. Det koster nu at låne penge, men til gengæld kan du også få en fornuftig forretning ud af din opsparing.

Samtidig skal du være opmærksom på, at visse områder endnu ikke har tilpasset sig det nye højere renteniveau. Bl.a. alternative aktiver og dele af ejendomsmarkedet, som meget vel kan gå et svært år i møde. Det samme gælder kapitalfonde og andre unoterede investeringer, som også skal tilpasse sig den nye virkelighed og som har en vis forsinkelse i sin prissætning i forhold til det børsnoterede marked, der til gengæld har det med at tage både sorger og glæder på forskud.

 

Aktierne er hverken billige eller dyre

Kigger vi mod aktiemarkedet, så har der også her været oprørte vande i løbet af det seneste år. Aktierne ligger aktuelt lidt på et mellemniveau målt i forhold til et historisk gennemsnit. De er endnu ikke blevet rigtig billige - særligt fordi der i sidste kvartal af 2022 og her i starten af året igen var stigninger - men de ser heller ikke voldsomt dyre ud, hvis inflationen finder tilbage til et mere normalt niveau. 

Markedet er generelt faldet, men som altid har nogle aktier været mere ramt end andre. Da vi for et års tid siden tog hul på 2022, brugte jeg bl.a. Vestas og Apple aktier som eksempler. Jeg skrev på baggrund af den daværende analyse, at det var sandsynligt, at Apple aktien ville falde, mens Vestas aktien ville stige. Bl.a. fordi Apple (sammen med de øvrige FAANG-aktier) var højt prissat, mens vurderingen var, at Vestas var det modsatte, ovenpå et nyligt fald. 

Igennem 2022 har Vestas holdt værdien, hvilket er ganske fornuftigt i et marked, der generelt er faldet. Apple er faldet 26 pct., men er dog blevet hjulpet lidt af dollaren og aktien går således igennem 2022 med et fald på 22 pct. Så det skete altså som forudsagt.

Det er ikke fordi, jeg har svaret på, hvordan enkelte aktier vil klare sig det næste år. Det er blot eksempler på noget, som efter min mening var overreaktioner i markedet og som jeg mente vil normalisere sig igen.

Eksemplet bekræfter, at du som investor skal være varsom med at købe det, der er steget mest, og at diversificering er vigtigt. Det vil bestemt også gælde i 2023. Generelt kan det siges, at hvis vi får en periode med en relativ høj inflation, uden der kommer en stor krise, så kan aktierne være et godt valg, da selskaberne kan videregive deres stigninger i omkostninger til forbrugerne ved at hæve priserne. En aktie er derfor mere inflationssikret end en obligation – dog ser obligationer mere attraktive ud i 2023 end i 2022.

 

Obligationer er interessante

Mens jeg ramte rigtigt i mine forudsigelser med Apple og Vestas aktien, så var jeg en anelse tidligt ude, da jeg ultimo februar 2022 skrev, at obligationer, efter en længere periode som mindre interessante, igen begyndte at ligne et attraktivt alternativ.

Obligationerne kunne være købt billigere senere på året, men vil på den lange bane sandsynligvis stadig være et fornuftigt køb. Og nu er obligationerne altså endnu mere interessante. De har et renteniveau, som er stort set på niveau med det langsigtede afkast på aktier – og obligationer bliver særligt interessante, hvis der kommer styr på inflationen og renten falder en smule. Det vil formentlig ikke være meget, men at den falder lidt tilbage, er ikke usandsynligt. Det vil kunne give pæne afkast på obligationer i 2023. 

Og viser det sig at recessionen eller krisen bliver så omfattende, at vi får en meget hård opbremsning, kan det også være en fordel at have obligationer i porteføljen. Sker det, vil aktierne sandsynligvis få det svært og det vil føre til at investorer vil søge mod obligationer og centralbankerne vil sænke renten igen. Begge dele vil få obligationerne til at stige i kurs. 
 

Beierholm sparring tablet højformat

Hvor hård bliver opbremsningen?

Vi har endnu til gode at se, hvor hård den opbremsning, vi får i økonomien, den bliver. Her er spørgsmålet bl.a., om vi forbrugere har været gode nok til at lægge til side i de gode tider, så vi nu kan stå imod den krise, vi har bevæget os ind i. Det vil være afgørende for omfanget og varigheden af den.

Dertil har det naturligvis stor betydning, hvad der kommer til at ske på det geopolitiske plan. Både i Rusland Ukraine konflikten, men også i bl.a. Østen, herunder særligt Kina. Klimaudfordringer er kommet lidt i baggrunden, men kan altså stadig få stor betydning for de næste år også.

 

Vær påpasselig og opmærksom

Med det in mente bør du være påpasselig med boligmarkedet og med unoterede værdipapirer. Der kan være dele heraf, der endnu ikke er korrekt prissat, da effekten af det stigende renteniveau ikke er nået ud i alle hjørner af markedet endnu.

En præcis renteprognose for det kommende år findes ikke, men det er sandsynligt, at vi ser en stabil eller let faldende rente – alt kan dog ske. Får vi f.eks. en løn/pris spiral, er det ikke utænkeligt at renten i en periode skal yderligere op, men det er er ikke umiddelbart det mest sandsynlige scenarie.

Skal vi blive konkrete og vende tilbage til aktieeksemplet med Apple og Vestas, så må buddet denne gang lyde, at Apple er kommet ned på et mere realistisk niveau. Det er stadigt et stort og markedsførende selskab, men er prissat derefter. Vestas har haft det svært, men får nu gavn af de stigende elpriser og et ønske om uafhængighed fra Rusland - det har igen sat fokus på flere vindmølleprojekter. Markedet har til en vis grad priset det ind i aktiekursen og det vil, efter min vurdering, derfor være den generelle udvikling, der bliver afgørende for begge aktier. Jeg ville hellere foretrække en bred vifte af aktier via en fond, end disse to aktier specifikt. 

Så husk nu diversifikation, og overvej kraftigt at få obligationer ind i porteføljen. Det kan være fornuftigt at agere forsigtigt, men vær også bevidst om, at det er den langsigtede strategi, der er den vigtigste – både i forhold til finansiering og investering.

 

Disclaimer: Ovenstående er en generel betragtning og er hverken en købs- eller salgsanbefaling. Forfatteren ejer selv aktier i Vestas og indirekte i Apple via fonde.