Vejen til dit klimaregnskab

Inspirationsmøde om bæredygtighed målrettet vejgodstransportører

Alle virksomheder har en opgave i at omstille deres forretning til at blive grønnere – det gælder også vejgodstransportører.

Snart skal I levere et klimaregnskab for at leve op til lovgivning og kunders krav. Måske spørger jeres kunder allerede nu ind til jeres bæredygtighedsprofil?

På inspirationsmødet introducerer vores specialister dig til bæredygtighedsområdet, og du bliver opdateret på lovgivningen, som gælder for jeres virksomhed. Du går hjem med viden om, hvordan I arbejder videre med bæredygtighed hos jer – og hvordan I får lavet en ESG-rapportering, som beskriver alle de gode tiltag, I allerede tager. Du bliver også klogere på, hvordan jeres arbejde med bæredygtighed kan styrke virksomheden, optimere driften og blive et værdifuldt konkurrenceparameter.

Vi byder afslutningsvist på smørrebrød og netværk.

Arrangementet er for dig, der allerede arbejder med bæredygtighed i jeres forretning eller er nysgerrig på området. Du er velkommen til at dele invitationen med kollegaer fra branchen.


Tirsdag den 23. januar 2024
Kl. 16.30 - 19.00 hos Beierholm, Holstebro,
Sletten 45, 7500 Holstebro


Program
16.30 – 16.35 Velkomst v/Beierholm Holstebro

16.35 – 17.20 Ny ESG-lovgivning – hvad betyder det for din virksomhed?
Rikke Krogsgaard fra Beierholms Bæredygtighedsafdeling fortæller om de krav, der konkret gælder for operatører indenfor transport af vejgods.

Bliv inspireret af en case fra din branche, som har prioriteret arbejdet med bæredygtighed – og nu kan give klar besked om bæredygtighedsinitiativer til nuværende og potentielle kunder.

17.20 – 18.05 Klar parat – kom godt fra start
Hvordan griber du arbejdet med bæredygtighed an i jeres virksomhed? Og hvad kommunikerer du til kunder og medarbejdere? Poul Søgren Hansen
fra Beierholm Bæredygtighed præsenterer Beierholms ESG-netværk, hvor du bliver klædt på til at introducere bæredygtighed i jeres virksomhed og sparre med ligesindede, der også ønsker at være en del af omstillingen.

18.05 – 18.15 Skal vi hjælpe dig videre?
Timing og proces for opstart af første netværksgruppe.

18.15 Smørrebrød og netværk


Tilmelding
Det er gratis at deltage, tilmeld dig via linket her på siden. Tilmeldingen foregår efter først til mølle-princippet, senest den 16. januar 2024, kl. 10.00

23. januar 2024
Kl. 16.30
Beierholm Holstebro

Sletten 45
7500 Holstebro