Beierholm inviterer til et heldagskursus om moms, hvor vi klæder dig grundigt på til at kunne håndtere moms i de typisk forekommende hverdagssituationer, når det handler om omkostninger og salgstransaktioner.

Med udgangspunkt i eksempler fra hverdagen vil vi på kurset gennemgå de grundlæggende bestemmelser om moms. Vi udleverer en kursusmappe, som gennem kurset gennemgås og suppleres med eksempler på udfordringer, som virksomheder stilles over for ved den daglige håndtering af moms i forbindelse med salg og køb i ind- og udland.


Efter deltagelse i kurset vil du vide mere om
• Hvornår skal der opkræves moms
• Registreringsmæssige forhold
• Muligheden for at opnå momsfradrag
• Rækkevidden af momsfritagelser
• Reglerne for handel med udlandet
• Fakturakrav og regnskabsbestemmelser
• Godtgørelse af energiafgifter

 

Pris
3.500 kr. ekskl. moms inkl. forplejning og kursusmateriale.
2.750 kr. ekskl. moms for efterfølgende tilmeldte fra samme
virksomhed.


Kursets indhold

Afklaring af hvornår der skal opkræves?
• Hvad er den momspligtige værdi
• Viderefakturering
• Byttehandel
• Udlæg
• Rabatter og bonus
• Tab på debitorer
• Udtagning af varer og ydelser
• Registreringsforhold m.v.

Hvad er fritaget for moms?
• Udlejning af fast ejendom
• Finansielle aktiviteter m.v.
• Undervisning m.v.

Salg til medarbejdere?
• Medarbejderkantiner
• Diverse varer og ydelser

Fakturakrav og regnskabsbestemmelser
• Krav til konti
• Fakturagrundlag
• Fakturaindhold byttehandel,
• Salg til andre EU-lande m.v.

Hvornår er der adgang til momsfradrag?
• Fuldt momsfradrag
• Begrænset momsfradrag
• Intet fradragsret
• Reklameudgifter
• Hotel- og restaurationsudgifter
• Biler
• Sponsorater
• Personalegoder
• Telefoner m.v.
• Mødebespisning
• Fast ejendom
• Hvad er investeringsgoder/momsreguleringsforpligtelser m.v.

Handel med udlandet
• Salg af varer og ydelser til udlandet
• Køb af varer og ydelser fra udlandet
• Trekantshandel mv.
• Krav ved EU-handel mv.
• Fjernsalg/OSS-ordningen
• Installering og montering i udlandet

Energiafgifter
• Kort om hovedreglerne for godtgørelse af energiafgifter
• Opdaterede afgiftssatser m.v.


Kursusbevis
Kurset kvalificerer til 6 efteruddannelsestimer.
Kursusbevis udleveres efter ønske.


Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til kurset er du velkommen til at kontakte underviser Morten Hæstrup Rasmussen, moh@beierholm.dk, telefon 30 93 46 33

28. maj 2024 - 20. juni 2024
Fra kl. 9.00 - 15.30

Beierholm Aarhus, Tangen 9, 8200 Aarhus
28. maj kl. 09.00 -  15.30

 

Beierholm Kolding, Birkemose Allé 19, 6000 Kolding
30. maj kl. 09.00 - 15.30

 

Beierholm København, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg
4. juni kl. 09.00 - 15.30

 

Beierholm Slagelse, Ndr. Ringgade 70A - 4200 Slagelse 
11. juni kl. 09.00 - 15.30

 

Beierholm Viborg, Gammel Skivevej 73B, 8800 Viborg
18. juni kl. 09.00 - 15.30

 

Beierholm Aalborg, Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø
20. juni kl. 09.00 - 15.30