Et gå-hjem-møde om de netop foreslåede regler for lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance, og deres betydning for selskaber som anvender investeringsejendomme til udlejning.

Vi vil berøre seneste opdateringer og give indsigt i de foreslåede regler omhandlende selskabers ejendomsavancer, gældende fra 2023 for danske og udenlandske virksomheder omfattet af selskabsskatteloven.

Gå-hjem-mødet er aktuelt for investorer og ejendomsbesiddere, samt ledelse og skatteansvarlige i virksomheder med ejendomsporteføljer over eller lige under 100 mio. kr.


Program
15.00 – 15.10 Velkomst v/Statsaut. revisor og partner, Henrik Bjørn

15.10 – 16.30 Skattemæssige overvejelser som investor og ejendomsbesidder

Skattechef Nikolaj Vinther giver en opdatering på de foreslåede regler for lagerbeskatning af ejendomsavancer i virksomheder med ejendomsportefølje over beløbsgrænsen på 100 mio. kroner. Vi kommer ind på, hvilke virksomheder der omfattes af den nye lov, samt eventuelle særregler og værdiansættelse.

Vi belyser, hvilke forhold man skal være opmærksom på i forbindelse med eksempelvis regnskaber, generationsskifte og omstruktureringsmuligheder vedrørende beløbsgrænsen.


Tilmelding
Det er gratis at deltage, tilmeld dig her på siden. Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet senest den 24. august kl. 12.00

30. august 2022
Kl. 15.00
Utzon Center

Det Obelske Auditorium,
Slotspladsen 4, 9000 Aalborg