Hovedaktionærovervejelser

Vi vil berøre seneste opdateringer og finansielle overvejelser samt sætte fokus på de bestemmelser og faldgruber i skatteretten, som kan få betydelige økonomiske konsekvenser for hovedaktionærens dispositioner.

Gennem 2 fokuserede indlæg får du nyttig og aktuel viden om optimeringsmuligheder og skattemæssige overvejelser som hovedaktionær, samt et indblik i de faldgruber, som du med fordel - og rette viden - kan navigere udenom.


Program

14.00-14.10: Velkomst v/ Statsaut. revisor og partner Thomas Andersen

14.10-14.45: Skattemæssige overvejelser som hovedaktionær

Skatterådgiver Niels Jørgen Kristensen giver en opdatering på optimeringsmuligheder, frie goder til hovedaktionæren betalt af selskabet samt begunstigelse af børn, herunder gaver og generationsskifte m.v. Indlægget vil fokusere på de emner, som vi erfaringsmæssigt ved fylder hos hovedaktionæren.

14:45 – 15:00 Kaffe

15.00- 16.00: Finansielle overvejelser for hovedaktionæren

Peter Rønfeldt fra Beierholm Finansiel Rådgivning, vil komme ind på placering af formue, f.eks. frie midler i aktier, pensionsordninger, fast ejendom m.v.


Tilmelding

Det er gratis at deltage, tilmeld dig her på siden. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet, senest den 29. april kl. 12.00  

4. maj 2022
Kl. 14.00
DS Arena

Amerikavej 9A
9500 Hobro.