Har du planlagt den 3. alder?

Den del af livet, hvor du står med overvældende mange muligheder foran dig, og skal træffe beslutning om, hvordan fremtiden skal se ud, kan kræve mange overvejelser.

Gennem fokuserede indlæg giver vi dig nyttig viden og gennemgår aktuelle forhold, som kan have indflydelse på de muligheder og valg, du står overfor inden din pensionsalder.

Vi vil berøre juridiske og skattemæssige emner, som pensioner for selvstændige, optimering af virksomhedsskatteordningen (VSO), forældrekøb, overvejelser om omdannelse til selskab, formueplanlægning i forhold til næste generation samt gaver, testamente m.m.

Indlægsholdere
Steen Johansen: skatterådgiver
Spidskompetencer inden for beskatning af personligt erhvervsdrivende, virksomhedsordning, generationsskifte og dødsbobeskatning.

Louise Fynbo Jensen: senior manager, cand. jur.
Spidskompetencer inden for familie- og arveret, herunder arveplanlægning, testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Mandag den 11. marts 2024
hos Beierholm Slagelse,
Ndr. Ringgade 70A, 4200 Slagelse
Kl. 14.30 – 17.00

Program
14.30-14.40 Velkomst v/Christian Buchwald Nielsen, partner, statsaut. revisor

14.40-15.40 Skattemæssige overvejelser
Vi kommer ind på formueplanlægning i forhold til næste generation, skatteoptimering, succession i aktive virksomheder, optimering af virksomheds skatteordningen og pensioner for selvstændige.

15.40 – 16.00 Kaffe og kage

16.00 – 16.30 Juridiske overvejelser
Vi giver en opdatering på hvilke muligheder man står overfor, herunder dødsboplanlægning, skattefri dødsboer, sumsæreje og testamentatiske forhold samt fremtidsfuldmagter.

16.30 – 17.00 Mulighed for at netværke samt stille spørgsmål til oplægsholderne.

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men antallet af pladser er begrænset. Tilmeldingen foregår efter først til mølle-princippet her på siden.

11. marts 2024
Kl. 14.30

Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse