Vi har Finanstilsynet tilladelse til at yde rådgivning - naturligvis

Banker og andre finansielle virksomheder er underlagt en særlig lovgivning og overvåges løbende af Finanstilsynet.

Pr. 01.01.2014 blev også finansielle rådgivere, herunder Beierholm Finansiel Rådgivning, omfattet af denne lovgivning. Rådgivere, der yder investeringsrådgivning, hvilket vi blandt andet gør hos Beierholm Finansiel Rådgivning, var dog i forvejen omfattet af loven.

Men det er værd at bemærke, at der er forskellige tilladelser, og disse, som er listet nedenfor, skal fornyes gennem en certificering hvert tredje år. Hos Beierholm Finansiel Rådgivning har vi alle disse tilladelser.

Tilladelse til investeringsrådgivning

Denne kræves for, og giver tilladelse til, at rådgive både virksomheder og private, men kun om investering. Vi har haft denne siden vores begyndelse tilbage i 2008.

Tilladelse til finansiel rådgivning

Denne kræves for, og giver tilladelse til, at rådgive privatpersoner om alt inden for det finansielle område. Dette gælder, hvis rådgivningsvirksomheden har den fulde tilladelse. Vi har haft denne tilladelse siden 2015, hvor den trådte i kraft for eksisterende rådgivningsvirksomheder.

Tilladelse som boligkreditformidler

Den senest ankomne tilladelse fra Finanstilsynet hedder boligkreditformidler. Denne kræves bl.a., hvis en virksomhed bistår en forbruger med rådgivning, administration eller andet forberedende arbejde forud for indgåelsen af en boligkreditaftale.

HLB - adgang til til hele verden

Lovgivning en fordel for både forbruger og branche

Ovenstående lovgivning er lavet for at beskytte forbrugerne og sikre, at den rådgivning, der ydes, overholder alle de nødvendige krav og fælles retningslinjer. Det kommer både forbruger og branche til gode, at der er klare linier at forholde sig til.

Har du spørgsmål relateret til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi forklarer og uddyber meget gerne disse lovmæssige rammer, og hvordan vi yder uafhængig finansiel rådgivning til din fordel.

Vi yder 100% uafhængig rådgivning

Udover denne lovgivning foretages også en differentiering mellem uafhængig rådgivning og rådgivning fra såkaldte ”tied agents”. Sidstnævnte dækker kort fortalt over rådgivning, der er påvirket af samarbejdsaftaler og provisioner, som ikke nødvendigvis kommer forbrugeren til gode. Dette kender vi eksempelvis fra bankerne.

I denne del af lovgivningen fremgår det, at man ikke kan kalde sig uafhængig, uvildig eller lignende, hvis man modtager nogen form for provision fra finansielle udbydere. Altså er det, som uafhængig finansiel rådgiver, ikke tilladt at være bundet op på en eller flere bestemte udbydere som eksempelvis en bank, et realkreditinstitut, et pensionsselskab, en investeringsforening osv.

Vi er 100% uafhængige finansielle rådgivere. Vi har med andre ord ingen samarbejder, der kan være til ulempe for kunden og derfor ingen interessekonflikter i vores rådgivning. Der er fuld gennemsigtighed og 100%. uvildighed.