Inflationens indvirkning på din investeringsstrategi

Beierholm-finansiel-rådgivning-inflation-investering.jpg

Vi oplever i øjeblikket en stigende inflation, som udover at påvirke priserne bl.a. også udhuler din opsparing. Det kan give yderligere anledning til investere med henblik på at opnå et afkast, der er højere end inflationen. Men hvordan påvirker inflationen egentlig investeringsmarkedet?

Blokkes bremsen eller lettes der blot på speederen?

Der er to ting, du skal være opmærksom på. Der er selve inflationens påvirkning på investeringsmarkederne, og så er der den egentlige effekt ved høj inflation, nemlig stigende priser og som ofte også vækst. Her vil centralbankerne reagere ved at hæve renten, når det vurderes, at vækst og inflation overstiger det niveau, som centralbankerne er komfortable med.

Centralbankerne har et mål om en konstant og kontrolleret vækst. Går det for langsomt, trædes der på speederen, ved at tilføre penge i markedet. Går det for stærkt, trædes der på bremsen, ved at trække penge ud af markedet igen, og ved at hæve renten.

Vi har kørt med speederen i bund i lang tid, men nu er der en bekymring for, at det går for stærkt. Derfor er spørgsmålet, hvor hårdt bremsen trædes i. Er det tilstrækkeligt at lette lidt på speederen eller kræver situationen, at centralbankerne må op at stå på bremsen for at sikre, vi ikke kører af sporet. Om det bliver det ene eller det andet, vil tiden vise, men der er mange meninger om det.

Kunsten er at identificere de sunde virksomheder

Når du er investor, er det som udgangspunkt positivt, at der er gang i økonomien. Det betyder mindre, at priserne stiger, hvis virksomhederne, du investerer i, kan give regningen videre til forbrugeren. Det giver mulighed for at opretholde indtjeningsniveau og måske endda øge det qua en stigende efterspørgsel i markedet. Kombineres det med en beskeden gæld, så virksomheden ikke påvirkes af stigende renter, og evnen til at holde lønningsniveauet nogenlunde i ro, så står virksomheden godt rustet til at klare et marked med stigende inflation. 

Altså præsenterer inflation både fordele og ulemper for virksomhederne, og her bør du lave en vurdering af den virksomhed, du investerer i...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Andre virksomheder, hvor disse forudsætninger ikke er til stede, vil være anderledes følsomme overfor udviklingen. Især rentestigninger kan være et problem for flere virksomheder, men manglende mulighed for at sende regningen fra de stigende priser videre, vil også kunne mærkes.

En virksomhed med et godt cash flow og beskeden gæld på balancen kan altså bedre håndtere stigende renter, mens de der er pumpet hårdt op, og som er prissat efter fremtidig indtjening, oftest bliver mere udfordret. Jo højere inflation og rente, jo mindre værdi har en indtjening, der først kommer mange år ud i fremtiden. 

Undgå derfor de meget rentefølsomme investeringer. Det kan bl.a. være lange obligationer, visse ejendomsprojekter/alternativer samt meget vækstorienterede aktier. Til gengæld kan nogle mere traditionelle aktier, som eks. value, omvendt klare sig bedre. Og nogle geografiske områder, som er meget afhængig af eksport af råvarer, kan måske også få et comeback, når prisen herpå stiger.

Andre egenskaber tager over

Altså præsenterer inflation både fordele og ulemper for virksomhederne, og her bør du lave en vurdering af den virksomhed, du investerer i. Er den sund og modstandsdygtig overfor stigende renter, og har den produkter, der muliggør en videresendelse af regningen på de stigende priser.

På den måde kan man sige, at situationen giver anledning til endnu mere opmærksomhed i udvælgelsen af investeringer, eller måske nærmere opmærksomhed mod nogle andre egenskaber hos virksomhederne. Det giver mening at rette blikket mod nogle af de mere traditionelle virksomheder. Og hvis prisstigningerne er der, kan virksomheder med nødvendighedsvarer også være et godt alternativt. 

Bestil en gratis investeringsanalyse

Kan dit afkast optimeres? Betaler du for meget i investeringsomkostninger? Med en indledende investeringsanalyse giver vi dig et klart og uvildigt svar på, om der er optimeringspotentiale i din investeringsløsning. Gratis og uforpligtende.

Læs mere om vores investeringsanalyse
Beierholm-Finansiel-Rådgivning-data2

Aktiealternativer kan blive attraktive igen

Udover at du skal se på din aktieudvælgelse med nye øjne, skal du også holde et øje på alternativer til aktier. TINA-princippet, ”There Is No Alternativ” (til aktier), som har været aktuelt, mister styrke. Bliver det igen muligt at få 3-4 pct. i rente på de mere sikre obligationer, giver det for nogen et mere attraktivt alternativ. 

Forsvinder de negative renter på indlån grundet rentestigninger, vil det også være relevant for flere at trække penge ud af de mere usikre investeringer, for at have sin opsparing kontant. Det bliver især relevant, hvis vi kommer til at opleve aktiefald. 

Udviklingen har været selvforstærkende den ene vej og bliver det også den anden vej. Det er gået godt med aktier, mens der har været negative renter på opsparingen. Vendes det rundt, i form af stigende renter og faldende afkast, vil opsparingen igen blive attraktiv.

Lavere fremtidige afkastforventninger

Afkastforventningerne i de kommende år er lavere, end hvad vi har oplevet de senere år. Du skal huske at forholde dig til realafkastet, som er dit afkast efter inflationen. Med en stigende inflation er det derfor muligt, vi må acceptere nogle år, hvor det handler om at holde inflationen for døren. Og det er der faktisk ikke noget særligt ved, da vi har haft en årrække, hvor vi har fået i både pose og sæk i form af både store afkast og lav inflation.

Lige nu ser vi betydelig vækst, men det kan ændre sig. Det eneste vi ved med sikkerhed er dog, at intet er sikkert. Der er flere jokere i markedet. Herhjemme ser vi det bl.a. den nye Finanslov har foretaget nogle greb for at imødekomme en mulig overophedning og flaskehalsproblematik. Bankerne har også fået besked på at aktivere deres konjunkturbuffere for at imødekomme gode og mindre gode tider. 

Er du forberedt på en dukkert?

Der er ingen grund til panik, men der er brug for, du er bevidst om udviklingen. Vær opmærksom på hvad, der er steget mest i perioden, hvor speederen har været i bund, likviditeten god og renten lav. Her kan det ramme hårdt, når markedet vender, mens andre, hvor træerne er vokset knapt så meget ind i himlen, klarer omstillingen bedre.

Der er ingen tvivl om, at vi konjunkturmæssigt lige nu rider højt, og så er der alt andet lige en sandsynlighed for, at vi skal ned igen. Det er som en surfer, der står på bølgen og ikke kan se, hvor meget der er tilbage af den. Det er sjovt at stå deroppe og ride med, men vi får en dukkert på et tidspunkt. Det skal vi forberede os på. Nyd det, så længe det varer, men uden at være overmodig, så du ikke slår dig alt for meget i faldet.

Om det er Omikron, overophedning, den kinesiske ejendomssektor eller noget helt fjerde, der skal stoppe bølgen, kan vi ikke vide. Vi ved bare, at det sker på et tidspunkt, og derfor er det er en god ide at have noget tørt tøj liggende klar inde på strandkanten, så du er klar, når dukkerten rammer.

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg