Indbetal ikke for meget til pension

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-laptop-grafer

Spørger du banken eller pensionsselskabet, så vil du ofte blive vejledt til at indbetale mere på pension, fordi selskaberne har en klar egeninteresse i, at du giver dem flere penge at forvalte.

Pensionsopsparing og beskatning

Men pensionsopsparing handler ikke alene om opsparing, men i langt højere grad om skat og indkomstforhold ved pensionering. Det, der reelt sker ved pensionsopsparing på f.eks. en ratepension og livrente, er, at du i dag indbetaler med fradrag i din indkomst for senere at blive beskattet, når pengene bliver udbetalt. Det vil sige, at du udskyder beskatningen af en del af din indkomst.

Udskydelsen af beskatning er kun en fordel, hvis værdien af fradraget ved indskud på pensionsordningen er højere end den samlede skat, du skal betale ved udbetaling. Hovedreglen er, at hvis du ikke kan fradrage din indbetaling til pension helt eller næsten det hele i din topskat, så bør du af skattemæssige årsager ikke indbetale mere til pension end højst nødvendigt. 

Har du sparet for meget op, får du kun lidt eller ingen gratis pension – tillæg til folkepensionen...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Pensionstillæg og modregning

Dette forbehold skyldes, at du som hovedregel som pensionist har udsigt til en gratis ekstra pension, som sker i form af tillægget til folkepensionen. Har du sparet for meget op, får du kun lidt eller ingen gratis pension – tillæg til folkepensionen. Værdien af denne gratis pension svarer indirekte til en skat på ca. 19 pct. – og skatter skal man generelt minimere.

For ægtepar udgør det maksimale tillæg til folkepensionen i 2022 45.600 kr. pr. person. Det nedtrappes ved indkomster mellem 179.700 kr. og 464.700 kr. i samlede skattepligtige indtægter, ekskl. folkepensions grundbeløb. Langt de fleste ganske almindelige lønmodtagere kan se frem til at få dette tillæg og kan øge det ved ikke at have for store pensionsudbetalinger, men i stedet trække på frie midler og/eller moderat belåning af bolig.

Kan du fradrage hele din indbetaling i topskatten, og får du dine pensioner udbetalt til sin tid uden topskat, så tjener du en skattefordel på 15 procentpoint. Men da fraværet af tillægget har en værdi på 19 pct., giver den opsparing skattemæssigt underskud. Med til billedet hører dog det ekstra pensionsfradrag, der alligevel giver en lille fordel op til pensionsindskud til 75.600 kr. (2022-sats).

Ulempen er dog, at hvis du indbetaler mere end det maksimale indskud på rateopsparing, der i 2022 er 59.200 kr., så går resten til livrente. Livrente er ikke en opsparing, det er en forsikring, der afhænger af, hvor længe du lever.

Hovedregler:

  • Kan du ikke fradrage din pensionsindbetaling i topskatten, så indbetal det mindst muligt, så du kan opnå fornuftige forsikringer. Det vil for de fleste være ca. 5-6.000 kr. i alt om måneden efter AM-bidrag. Spar overskudslikviditet langsigtet op i værdipapirer. 
     
  • Kan du fradrage din pensionsindbetaling i topskatten, så indbetal maksimalt 75.600 kr. årligt efter AM-bidrag. Dermed opnår du størst mulig fradragsværdi. Det meste af din opsparing går til ratepension og måske en lille sjat til livrente – afhængig af forsikringspræmierne. Spar overskudslikviditet langsigtet op i værdipapirer.

Individuel rådgivning gør en forskel

Lovgiverne har anstrengt sig for at lave reglerne komplicerede, hvorfor rådgivning er nødvendig. Her har du hovedreglerne, men der er selvfølgelig undtagelser og helt individuelle forhold, der betyder, at der måske skal tages andre hensyn og andre optimeringer. Derfor er individuel rådgivning nødvendig, hvis du vil optimere din pensionsopsparing maksimalt i forhold til skat og optimering af tillægget til folkepensionen.
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg