Gør bæredygtighed til en fordel

- og giv din virksomhed ekstra konkurrencekraft i en ny verdensorden

Bæredygtighed er et højaktuelt emne, der påvirker rigtig mange virksomheder. Hos Beierholm er vi klar til at rådgive vores kunder, så indsatserne omkring bæredygtighed vendes til en fordel frem for en omkostning.

Det hele begyndte med, at vi hos Beierholm formulerede en ambition om, at vi gerne ville være bæredygtige. Næste skridt er, at vi gerne vil rådgive vores kunder om bæredygtighed.

Christian Rasmussen, rådgivnings- og salgschef, Beierholm

Grundlæggende handler bæredygtighed om tre ting; Udledning af drivhusgasser, forbrug af naturressourcer, genbrug og genanvendelse. Vi skal som mennesker have det godt på jorden, og det kræver, at vi tager ansvar både for anvendelsen af ressourcer, men også for hvordan vi omgår hinanden.

De fortsatte klimaforandringer vil kun accelerere de lov- og kundekrav til bæredygtighed i værdikæden, som mange virksomheder allerede i dag bliver mødt af.

På den baggrund har Beierholm lanceret en ny rådgivningspakke, hvor vi med en række initiativer gør vores kunder i stand til at implementere og drive en bæredygtig virksomhed samtidig med, at de bibeholder eller øger virksomhedens forretningsmæssige værdi

 

License to operate

Hvis din virksomhed ikke overholder specifikke krav til bæredygtighed, kan du risikere, at den mister adgang til et marked. CO2-regnskab og certificeringer som for eksempel FSC-ordningen til træ og papir er måder at vise på, at din virksomhed udviser ansvarlighed og lever op til ”best practice”.

Beierholm bæredygtighed produktionen

 

Synlige gevinster

Med rådgivningspakken fokuserer vi på, hvordan vores kunder kan anvende bæredygtighed som løftestang til at udvikle deres forretning.

Gevinsterne er lette at få øje på:

  • En virksomhed kan opnå konkrete besparelser ved at optimere produktionsprocesser og reducere mængden af anvendte ressourcer.
  • Bæredygtighed og grøn omstilling skaber nye forretningsmuligheder og vækst, da nye produkter kan udvikles og afsættes på både eksisterende og nye markeder eller via nye partnerskaber.
  • Bæredygtige initiativer giver virksomheden gode og positive historier at fortælle om den selv og dens produkter, og de historier efterspørges i stigende grad blandt kunder, ligesom de kan øge værdien af en virksomheds brand.
  • Rejsen mod bæredygtighed giver engagerede medarbejdere og et godt udgangspunkt for at tiltrække ny arbejdskraft.
  • En bæredygtig virksomhed skaber positive resultater for miljøet og samfundet.
Beierholm medarbejder lytter til musik.jpg

 

Sådan gør vi

Når vi hos Beierholm hjælper vores kunder med at implementere og drive en bæredygtig virksomhed, går vi trinvis frem: 

  1. Vi starter med at kortlægge den nuværende situation i virksomheden, herunder det aktuelle klimaaftryk, og med afsæt i virksomhedens ambitioner beslutter vi hvilke nøgletal, der skal fokuseres på.
  2. Herefter identificerer vi hvilke tiltag, der skal til for at forbedre virksomhedens bæredygtighedsprofil. Her gør vi blandt andet brug af vores kendskab til, hvad der rører sig inden for den pågældende branche, og vi kommer med inspiration til, hvad virksomheden konkret kan gøre.
  3. Med FNs 17 verdensmål som inspirationskilde hjælper vi virksomheden med at opstille ambitiøse, realistiske og tidsbestemte mål, og vi hjælper med at udarbejde en egentlig handlingsplan.
  4. Endelig bistår vi virksomheden med at tilpasse dens branding og gøre de nye, grønne værdier synlige. Det kan tiltrække nye kunder eller måske positionere virksomheden et bedre sted i markedet.

Det handler om, at virksomheden får det fulde forretningsmæssige udbytte af sin indsats.
 

Beierholm person smiler closeup

 

Foran eller bagud

Det afgørende er, hvordan den enkelte virksomhed vælger at anskue bæredygtighed. Vil virksomheden slæbe efter udviklingen og kun gøre, hvad lovgivning og kunder dikterer, eller vil den være forud for kravene og for eksempel købe maskiner, der bruger mindre strøm.

Sagt på en anden måde, vil virksomheden opfatte bæredygtighed som en omkostning, eller vil den vende det til en konkurrencefordel?

 

Certificeringer

I arbejdet med en bæredygtig forretningsmodel kan det være relevant, at din virksomhed opnår certificeringer eller miljømærker. De hjælper med at dokumentere og kommunikere miljøarbejdet til omverdenen. Beierholm vejleder i hvilke certificeringer, der kan være relevante inden for din branche.

CO2-regnskab

Det er mere og mere almindeligt, at leverandører bliver bedt om at redegøre for deres bæredygtighedsprofil. Et CO2-regnskab er en måde at måle virksomhedens klimaaftryk på, og vi hjælper gerne med at opstille et sådant regnskab. Vi laver også en prognose for den reduktion i CO2-aftrykket, som virksomheden kan forvente med de initiativer, som den har taget.

 

Kontakt os - vi hjælper gerne

Kontakt os for et uforpligtende møde

Med Beierholms rådgivningspakke om bæredygtighed er vi klar til at hjælpe virksomheder med at bevare eller øge deres konkurrencekraft i en ny verdensorden, hvor der stilles krav til bæredygtighed og ansvarlighed i hele værdikæden.

Kontakt os og book et møde. Det betaler sig – og det er helt uforpligtende.

Vi glæder os til at møde dig.