Selvangivelsesprocedure

For personer med enkle indkomstforhold vil årsopgørelsen for forrige indkomstår som regel være klar og kan ses i TastSelv i marts måned. Måtte der være rettelser til årsopgørelsen, kan disse foretages frem til 1. maj. Er man fritaget eller ikke omfattet af digital post, sendes årsopgørelsen på papir i løbet af april.

I nogle tilfælde kan Skattestyrelsen have skønnet, at der mangler oplysninger for at kunne lave årsopgørelsen. Det ses eksempelvis, hvis skatteyderen de foregående år har oplyst kørselsfradrag eller lejeindtægter.

Samme procedure gælder for personer med udvidet selvangivelse, som dog har frem til 1. juli til at foretage rettelser.

Efter at der er foretaget rettelser i årsopgørelsen, vil der som regel enten være en restskat, som skal tilbagebetales, eller en overskydende skat. Er der ingen rettelser til Skattestyrelsens udkast, vil en overskydende skat tidligst blive udbetalt i april.

Viser årsopgørelsen en restskat – også efter at der er foretaget rettelser heri, således at den måtte være korrekt ift. Skattestyrelsens udkast – skal der tillægges renter mv. Renter pålægges fra 1. januar og frem til restskatten måtte være tilbagebetalt. Tilbagebetales restskatten ikke før 1. juli tillægges yderligere et procenttillæg til renten.

Adgang til TastSelv sker fra www.SKAT.dk.

in
Share
f
Share
Share