Selvangivelsesprocedure

For personer med enkle indkomstforhold udsendes alene en årsopgørelse, som er endelig, medminde skatteyder mod forventning måtte have ændringer. I givet fald skal disse meddeles SKAT.

Oplysningskortet bliver kun udsendt sammen med årsopgørelsen, hvis SKAT har skønnet, at der mangler oplysninger. Har skatteyderen for eksempel de foregående år oplyst kørselsfradrag eller lejeindtægter, udsendes et oplysningskort. Dette oplysningskort skal udfyldes og indsendes, evt. via TastSelv mv.

Modtager ægtefællen en udvidet selvangivelse udsendes ikke en årsopgørelse, men en servicemeddelelse. På servicemeddelelsen fremgår de oplysninger, SKAT har. Der er dog ikke medsendt en beregning af eventuel restskat/overskydende skat. Oplysningerne på servicemeddelelsen skal kontrolleres, og eventuelle ændringer meddeles SKAT senest 1. juli.

Øvrige - dvs. dem, der plejer at få en udvidet selvangivelse eller en selvangivelse for begrænset skattepligtige - vil stadig få en selvangivelse og skal selvangive som tidligere. Begrænset skattepligtige lønmodtagere kan nu også anvende TastSelv på www.SKAT.dk. Fristen for den udvidede selvangivelse og selvangivelsen for begrænset skattepligtige er 1. juli.  

in
Share
f
Share
Share