Øresundspendlere

De fysiske rammer og forudsætninger for en succesfuld integration af Øresundsregionen har været til stede siden åbningen af Øresundsbroen.

Skattemæssigt er der imidlertid fortsat en del barrierer, der skal overvindes, før integrationen af regionen kan blive en succes. Det skyldes ikke mindst, at Danmark har valgt at finansiere størstedelen af de sociale udgifter direkte over skatten. Det medfører, at skattesystemerne i Sverige og Danmark ikke er sammenlignelige.

Beierholm rådgivning og revision 50

Det er eksempelvis meget væsentligt at være opmærksom på, at arbejdsgiverafgifter er meget høje i Sverige. Der påhviler f.eks. den svenske arbejdsgiver en arbejdsgiverafgift på 31,42%, som ikke umiddelbart fremgår af lønsedlen, men som skal medregnes, når personaleomkostningerne i henholdsvis Sverige og Danmark skal sammenlignes. Fra et dansk arbejdsgiversynspunkt skelnes der med en arbejdsgiverafgift ved fast driftssted i Sverige (31,42%) og ej fast driftssted (19,8%).

I værste fald kan en dansk virksomhed ved ansættelse af svenske lønmodtagere således risikere at blive mødt med dels de høje danske personskatter og de høje svenske sociale arbejdsgiverafgifter.

Herudover er det væsentlig at være opmærksom på, at Sverige fra 1. januar 2021 har indført arbejdsudlejeregler.

Det må derfor tilrådes, at der søges konkret rådgivning, når man som dansk eller svensk virksomhed har medarbejdere, der arbejder i Øresundsregionen.

Konkrete forhold, som man bør være opmærksom på (er ikke udtømmende):

  • Er lønmodtageren gift?
  • Har lønmodtageren renteudgifter?
  • Bijob i hjemlandet?
  • Social sikring i bopælslandet?
  • Bolig- og familiemæssige forhold
  • Særlig lempelige beskatningsformer (forskerskatteordningen, ekspertordningen, SINK-beskatning)?
  • Arbejdsudlejeregler
  • Pensionsforhold
  • Formuebeskatning
  • Arveregler.

Vi hjælper gerne

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Få invitationer til events, netværk, kurser og webinarer.

Tilmeld dig nyhedsservice