Medarbejderaktier

Ordningen for medarbejderaktier betyder, at medarbejdere i stedet for at modtage løn, får tildelt aktier, købe- eller tegningsretter af arbejdsgiveren. Disse beskattes derefter først på det tidspunkt, hvor aktierne m.v. sælges. Medarbejderen skal således ikke medregne værdien ved anskaffelsen som skattepligtig indkomst, men beskattes af en eventuel avance, hvilket normalt betyder en lavere beskatning.

Beierholm rådgivning og revision 17

Betingelserne for lavere beskatning i forbindelse medarbejderaktier:

  • Vederlaget skal modtages af en person som led i et ansættelsesforhold
  • Vederlaget skal være entydigt identificeret i aftalen, hvoraf det skal fremgå, at reglerne vedrørende medarbejderaktier anvendes
  • Der kan årligt maks. tildeles en procentdel af årslønnen
  • Aktierne skal være i arbejdsgiverselskabet eller et hermed forbundet koncernselskab
  • Aftalen skal indgås individuelt med hver ansat
  • Reglerne gælder ikke for bestyrelsesmedlemmer
  • Aktierne eller købe- og tegningsretterne må ikke overdrages.

Vi hjælper gerne

Det stilles herudover yderligere krav til aftalens indhold, hvorfor du bør kontakte din revisor eller skatteafdelingen, således alle betingelser overholdes.

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Få invitationer til events, netværk, kurser og webinarer.

Tilmeld dig nyhedsservice