Hvad er en fritvalgskonto?

Hvis man som lønmodtager er dækket af en overenskomst, bliver en procentdel af den ferieberettigede løn sat ind på en såkaldt fritvalgskonto.

Kontoen oprettes i virksomheden, og der er altså ikke tale om, at pengene skal overføres til konti udenfor virksomheden. Det er således virksomheden, der skal administrere hver enkelt medarbejders fritvalgskonto.
 

Udbetaling af fritvalgskonto

Er man omfattet af ordningen om en fritvalgskonto, kan der vælges mellem at få udbetalt pengene, bruge dem til søgnehelligdage, feriefridage, pensionsindbetaling eller til efteruddannelsesformål. Der afsættes i 2024 4,0 % af årslønnen på en fritvalgskonto.

I marts måned kan medarbejderen hvert år bestemme, om de vil konvertere feriefridage om til indbetalinger på fritvalgskontoen. Hver af feriefridagene kan laves om til 0,5% ekstra af den ferieberettiget løn, som bliver overført til fritvalgskontoen hver måned. Det betyder, hvis man har 5 feriefridage, kan man få 2,5% i yderligere bidrag til fritvalgskontoen om måneden.

Beierholm rådgivning og revision 10

Fritvalgskontosatser og beregning af beløb

Som nævnt er procentsatsen for fritvalgskontoen i 2024 fastsat til 9 %. Dette beløb udgør en specifik procentdel af din bruttoløn, som derefter indbetales på din fritvalgskonto.

Bruttolønnen, der bruges som grundlag for beregningen, repræsenterer den fulde løn, du modtager, før eventuelle skattemæssige fradrag gøres. Det er vigtigt at være opmærksom på, at bonusser, provisionsaftaler og andre personalegoder kan påvirke det samlede beregningsgrundlag for din fritvalgskonto. Derfor skal du huske at medtage disse for en præcis beregning af dit bidrag til fritvalgskontoen.
 

Husk, at du betaler skat af din fritvalgskonto

Det er vigtigt at være klar over, at midler fra din fritvalgskonto er skattepligtige. Når pengene skal udbetales, træder A-skatten i kraft på samme måde, som når du får løn under ferie. Dette betyder, at når du planlægger at hæve midler fra din fritvalgskonto, skal du forvente, at en del af beløbet vil gå til skat. Det er altid en god idé at tage højde for skattereglerne, så du har et reelt billede af, hvad du kan forvente af udbetaling fra din fritvalgskonto.

 

Vi hjælper gerne

Har du spørgsmål om fritvalgskontoen? Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad en frivalgskonto og ordningen vil betyde i praksis for dig.

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Få invitationer til events, netværk, kurser og webinarer.

Tilmeld dig nyhedsservice