Medarbejderobligationer, betingelser

Betingelser for at anvende en medarbejderobligationsordning

 

  • Ordningen skal som udgangspunkt stå åben for alle medarbejderne i virksomheden. Der anerkendes alene begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, og dette under forudsætning af at de øvrige medarbejdere ikke i særlig grad favoriseres.
  • Der er efter praksis bl.a. mulighed for at lade obligationens størrelse være afhængig af medarbejderens årsløn, ligesom der er mulighed for at undtage medarbejdere, der alene har været ansat kort tid i virksomheden (op til 3 år er tidligere godkendt af SKAT).
  • Virksomheden skal betale en afgift på 45% af den del af værdien (af obligation og afgift), der overstiger DKK 5.000 pr. medarbejder (i 2008).
  • Værdien af den tildelte obligation (plus afgift) må ikke udgøre mere end 10% af medarbejderens årsløn.
  • Medarbejderobligationerne skal være båndlagt i 5 år. I denne periode kan medarbejderne ikke råde over obligationerne, og obligationerne kan for eksempel ikke anvendes som sikkerhedsstillelse
  • Medarbejderne skal som udgangspunkt være i uopsagt stilling. Det er dog accepteret, at medarbejdere, der på grund af alder er opsagt til pensionering, sæsonarbejdere m.fl., kan være omfattet.
  • Revisor eller advokat skal attestere, at oplysningerne om ordningen er korrekte. Attesten skal indsendes til skattemyndigheden.
in
Share
f
Share
Share