Bruttolønsordninger, betingelser

Betingelser for at godkende en aftale om lønnedgang

I praksis er der opstillet forskellige betingelser for, at en aftale om lønnedgang kan godkendes af SKAT.

Helt overordnet vil der være krav om, at:

  • Der skal foreligge en ændret lønaftale (eventuelt i form af et tillæg til den oprindelige lønaftale). Aftalen skal indebære en reel fremadrettet kontantlønnedgang. Der er for eksempel mulighed for at aftale en ændret bruttoløn og ændrede satser for beregningen af feriepenge, pension mv.
  • Overenskomster, som arbejdsgiver og arbejdstager er bundet af, skal kunne rumme den nye ændrede vederlagsaftale
  • Trækket i lønnen skal fordeles over hele overenskomstperioden (typisk en lønreguleringsperiode på et år)
  • Medarbejderen og arbejdsgiveren kan godt på forhånd have fastlagt, at lønnen skal tilbagereguleres, når udgiften til personalegodet er afholdt. Dette bør efter vor opfattelse være i forbindelse med en overenskomstperiodens afslutning
  • Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af godet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stillet godet til rådighed
  • Der skal være tale om en frivillig aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille godet til rådighed for arbejdstageren, således at det er arbejdsgiveren, der er ejer af godet eller er kontraktpart i forhold til eksterne leverandører, f.eks. teleselskab, forsikringsselskab mv.
in
Share
f
Share
Share