Personbeskatning

Beskatningen af personer er generelt blev forenklet meget, herunder særligt selvangivelsesproceduren mv. De fleste oplysninger er for hovedparten af skatteydere kendte for Skattestyrelsen, hvorfor der kan udsendes en årsopgørelse straks i foråret. Læs mere.

Regler for selvstændigt erhvervsdrivende m.fl. er uændrede, og der henvises til emnet Erhvervsskat herom.

Øvrige skattepligtige personer vil være lønmodtagere m.fl. Selvom Skattestyrelsen modtager de fleste skatteoplysninger om lønmodtagere, kan der naturligvis fortsat opstå skattemæssige problemstillinger samt skatteoptimering. De forhold, som kunne give skattemæssige udfordringer, er eksempelvis:

  • Pensionsopsparing, herunder udenlandske ordninger
  • Valg vedr. fritvalgskonto
  • Efterløn, seniorfradrag mv.
  • Køb og salg af familiens bolig(er)
  • Eventuel fritidsbolig i udlandet
  • Beskatning af investeringer, optimering
  • Investeringer i udlandet
  • Arbejde i udlandet
  • Fraflytning til udlandet.

Vi tilbyder privatøkonomisk rådgivning med henblik på at skabe overblik over de samlede privatøkonomiske forhold på kort og lang sigt, herunder timing af pensionsindbetalinger- og -udbetalinger, gaver og arvemæssige dispositioner, salg af bolig, fraflytning mv. indgår naturligvis også som en del af vurderingen.

Uanset at der synes at være stort økonomisk råderum på et givet tidspunkt, kan udviklingen i samfundet påvirke de fremtidige forbrugsmuligheder væsentligt, hvis investeringer mv. ikke er vurderet i forhold til risiko og omsættelighed. Der kan være betydelige fordele ved at foretage et jævnligt servicetjek på privatøkonomien. Har du f.eks brug for vejledning til din efterløn? Eller vil du gerne vide, hvordan du overfører kapitalpension til alderspension?

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

in
Share
f
Share
Share