Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning kan være mange ting. Det kan derfor være svært at sige noget generelt om, hvorledes investeringer overordnet skal overvejes - udover at det skal de. Og det er også derfor, at investeringsrådgivning og ekstern sparring er relevant for de fleste virksomheder, der arbejder med investering af forskellig art.

Her omtaler vi nogle eksempler på investeringer: Anpartsinvesteringer og investering i pensionsordninger.

Kan du se dig og din virksomhed i lignende processer eller investeringsindsatser, så sidder vi klar som erfaren sparrinsgpartner til at rådgive i forløbet på tværs af brancher.

Uvildige.dk - Finansiel optimering

Beierholms rådgivning sker gennem revisorer, skatte- og momsrådgivere samt andre specialister. Beierholm har styrket området Økonomisk rådgivning med Finansiel optimering inden for finansiering og investering. Det sker bl.a. gennem vores rådgivere i Uvildige.dk, der i 2016 blev en del af Beierholm. 

Læs nærmere om ydelserne fra Uvildige.dk

Anpartsinvestering 

Anpartsinvestering er en investeringsform, der har været kendt i årtusinder, og som allerede anvendtes af vikingerne, der fælles finansierede skibene og efter et succesfuldt togt delte rovet. Igennem de senere ti år har anpartsfinansieringen været fødselshjælper for talrige projekter, ikke mindst inden for skibsbygning. Som så meget andet godt er anpartsfinansieringen imidlertid delvist ødelagt på grund af underlødige projekter, der har medført talrige skatteindgreb, der gør finansieringsmodellen mindre attraktiv end før. Imidlertid findes der stadig anpartsfinansierede projekter. Det er derfor stadig relevant at gøre sig overvejelser om, hvad det er man skal se efter, hvis man fatter interesse for et anpartsprojekt.

Udbyderen

Det er almindeligt kendt, at den der i mange tilfælde har tjent mest på et anpartsprojekt, er den, der har udbudt det. Endda har det nogle gange været sådan, at udbyderen er den eneste, der har vundet, mens alle andre har tabt på projektet.

Via udbudsmaterialet bør derfor bl.a. undersøges: 

 • Er udbyderen ukendt, eller kendt for noget godt eller noget dårligt?
 • Er projektets rådgivere - advokat og revisor - personer eller firmaer med et godt ry?
 • Er der tale om en uforholdsmæssig aggressiv salgsindsats for projektet?
 • Forekommer udbudsmaterialet lødigt, og i formen svarende til projektet?

Alt det er forhold, der kan være svære at bedømme. Men det kan i hvert fald tages som udgangspunkt, at hvis et projekt fremtræder som "hemmeligt", eller af den ene eller anden grund ikke må massedistribueres, så er der tale om et projekt, man bør holde sig fra.

Udbudsmaterialet / Prospektet 

 • Blandt andet bør følgende fremgå af materialet:
 • Juridisk struktur med tilhørende vedtægter
 • Oplysning om investors kontante indskud og hæftelse
 • Hovedindhold af kontrakter med sælgere/lejere
 • Hovedindhold af kontrakt med udbyder/administrator
 • Budgetter for projektet, samt budgetforudsætningerne
 • Budgetter for en investor, samt budgetforudsætningerne
 • Revisors erklæring om projektet
 • Eventuel forhåndsaftale med skattevæsenet

Tidshorisont 

Anpartsprojekter løber ofte over 10 - 15 år, og måske endda mere. Tænk 10 år tilbage, og forestil Dem, hvor mange ting der er ændret i den tid. Den lange tidshorisont er altså i sig selv en væsentlig usikkerhedsfaktor i et anpartsprojekt. Af konkrete forhold der derfor bør overvejes, kan nævnes:

 • Hvad sker der ved opsigelse af lejekontrakter etc.?
 • Hvad sker der, hvis udbyder, administrator eller medinvestorer går konkurs?
 • Hvorledes afhændes projektet til sin tid?
 • Hvorledes påvirkes projektet af ændringer i renteniveau, valutakurser og skatteregler?

Usikkerhederne er altså mange. Det er svært at rådgive generelt, men som udgangspunkt er det vores holdning, at man ikke skal basere sin økonomi på, at et anpartsprojekt går godt, ligesom man ikke bør investere, hvis man ikke har økonomi til at bære det maksimale tab, som projektet indebærer.

Pension 

Pension opfattes generelt som en passiv form for investering. Den grundlæggende tanke med pensionsordninger ud over de offentlige, er at udjævne forbrugsmulighederne over et livsforløb, således forstået, at man i den erhvervsaktive alder sparer op til forbrug i pensionsalderen.

 • Pensionsmulighederne er mange, eksempelvis:
 • Opsparing gennem nedbringelse af gæld i hus eller ejerlejlighed
 • Værdistigning af ejendom eller virksomhed
 • Opsparing af beskattede midler
 • Skattebegunstigede opsparinger

Behovet for at foretage selvpensionering skal naturligvis afvejes efter den livsførelse man ønsker at have som pensionist, ligesom samspillet med offentlige ordninger, f.eks. efterløn, folkepension, ATP etc. skal indgå i overvejelserne.

Skattebegunstigede ordninger

Til og med 1998 var den mest populære skattebegunstigede ordning en kapitalpension i bank eller forsikringsselskab.

Det skyldtes, at enhver havde fradrag i toppen af indkomstskatten, mens udbetalingerne alene beskattedes med en afgift på 40%. Fra 1999 kan indskud på en kapitalpensionsordning ikke fradrages i den såkaldte topskat. Herved reduceres skatteværdien for høje indtægter fra ca. 59-60% til ca. 44-45%. For personer der alene betaler bundskat kan indskud på en kapitalpension være en direkte ulempe, idet fradragsværdien for lave indkomster i visse kommuner er under 40%, mens afgiften ved udbetaling fortsat er 40%.

For mange vil en ratepension derfor være en bedre ordning end en kapitalpension, idet indskud på ratepensioner fortsat giver fradrag også i topskatten. En ratepension beskattes imidlertid ved udbetaling som personlig indkomst p.t. altså op til 59-60%. Skattefordelen vil derfor ofte primært bestå i, at indkomsten i pensionsalderen er lavere end i de år, man foretog fradraget for indbetalingerne. Hvor rådgivningen tidligere mere eller mindre automatisk gik på at foretage maximalt indskud på kapitalpension, og derefter supplere op med ratepension, er situationen fra 1999 langt mere kompleks. Der kræves derfor en rådgivning der er mere konkret og som tager højde for den nuværende indkomst samt forventede indkomstforhold når pensionen indtræder.

Gennem vores erfaring med investeringsrådgivning kan vi i Beierholm hjælpe med at planlægge et hensigtsmæssigt pensionsforløb. I denne planlægning bør andre investeringsrådgivere, som eksempelvis bank og forsikringsselskab tillige indgå.

Beierholm er erfaren investeringsrådgiver - også for dig og din virksomhed

På tværs af virksomhed, branche og situation agerer vi din uvildige sparringspartner, når det handler om investeringer.

Går du med tanker om dit næste investeringsprojekt? Vi hjælper dig gerne videre, og vi er kun et ring eller et par klik væk fra første møde. 

in
Share
f
Share
Share