Opnå optimeret afkast og større gennemsigtighedFørste skridt mod den rigtige portefølje er at sikre, at flest mulige af dine penge arbejder for dig.

Vælger du en uvildig og uafhængig rådgiver til at samarbejde med dig om dine investeringer, er du sikker på, at du får adgang til markedets bedste investeringstilbud og derigennem opnår det bedste forhold mellem kvalitet og pris..

Ingen interessekonflikter

I samarbejde med dig, og med afsæt i din investeringsprofil, lægger vi den bedste strategi, hvori vi sikrer, at du ikke begrænses til bestemte investeringsprodukter, men at du rådgives til de for dig bedste investeringsprodukter.

Vores rådgivning udmønter sig i konkrete investeringsforslag, og du bliver fulgt helt til dørs af en uvildig ekspert, som sørger for at afklare alle spørgsmål undervejs. Vi er med dig hele vejen og er altid på din side.

Beierholm-Finansiel-Rådgivning_uvildig-rådgivning1

Korrekt fordeling – aktivallokering


Uvildigheden gør det ikke alene. For at sikre dig det bedst mulige afkast af din investering er det vigtigt, at fordelingen af værdipapirer er optimeret i forhold til din risikoprofil.

Aktivallokering, dvs. fordeling mellem aktier, obligationer, ejendomme og alternativer, er en afgørende faktor for de afkast og udsving, du på baggrund af din risikovillighed, tidshorisont og investering kan forvente.

Vores investeringsforslag er typisk baseret på et solidt fundament af fonde i form af passive investeringsforeninger og UCITS*-godkendte ETF’ere. Dette giver en fornuftig spredning til en meget
konkurrencedygtig pris.

Dertil betyder dette en høj grad af sikkerhed, da UCITS stiller krav om, hvordan fonden skal og må agere. Disse fonde handles som almindelige aktier og er derfor nemme at håndtere – både ved køb og salg.

I nogle porteføljer benyttes også aktive fonde, enkeltaktier, enkeltobligationer, aftaleindlån, ejendomme og andre alternativer til værdipapirer – igen er dette afhængig af porteføljens størrelse, din tidshorisont, risikovillighed og eventuelle egne ønsker.

* UCITS er et europæisk direktiv, der regulerer investeringsfonde med det formål at beskytte investorer.


 

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-data


 

Vores investeringsrådgivning indeholder typisk:

  • Analyse af nuværende investeringer.
  • Fastlæggelse af din investeringsprofil.
  • Helhedsrådgivning, hvor investeringsløsninger udarbejdes med hensyntagen til øvrig økonomi.
  • Konkrete investeringsforslag.
  • Vejledning til udførelse af ændringer.
  • Rådgivning om skattemæssige forhold vedr. investering.
  • Løbende opfølgning efter behov.

Læs mere om vores services her

Find mere værdifuld viden om investering i vores artikler