ETF’ere vinder frem som investeringsmulighed

Vi oplever hos Beierholm Finansiel Rådgivning at flere og flere kunder har ETF’ere i deres portefølje. Også hos banker, som indtil for få år siden ellers sjældent afveg fra egne aktivt forvaltede fonde. Ofte tilbydes ETF’erne direkte til større formuende kunder og indirekte til mindre investeringskunder. Eksempelvis pakket ind som i Danske Bank’s investeringsapp June eller ved at der laves en dansk version af ETF’erne, struktureret i en indeks investeringsforening – eventuelt med et lille tvist, der skal retfærdiggøre en lidt højere pris.

Hvad er en ETF?

I vores uvildige investeringsrådgivning har vi i mere end 10 år benyttet og anbefalet forskellige ETF’ere. Men hvad er en ETF og hvorfor kan det være en god investeringsmulighed? 

En ETF (Exchange Traded Funds) er en fællesbetegnelse for en type investeringsfonde, der handles på børsen på samme vis som en aktie. Fondene er typisk en samling af aktier og/eller obligationer. Det er ofte meget brede fonde med hundredvis af forskellige aktier, men det kan også være mere snævre fonde med fokus på bestemte sektorer eller temaer. Således giver en ETF både adgang til risikospredning og til mere fokuserede strategier.

En ETF minder i sin opbygning meget om en dansk investeringsforening. Størstedelen af de danske investeringsforeningsafdelinger er dog aktivt forvaltede i større eller mindre omfang. Det vil sige, de sigter efter at slå markedet, hvilket de færreste dog lykkedes med på den lange bane. Deres største udfordring med at slå markedet er de høje omkostninger i fondene.

Mange ETF’ere er i stedet passivt forvaltet, også kaldet indeksbaserede. Det betyder, at de følger bestemte markeder eller investeringstilgange, og dermed ikke forsøger at slå markedet. En ETF kan for eksempel følge de amerikanske aktier i SP500 indekset eller vækstmarkederne i MSCI Emerging markets. Det kan være aktier i bestemte brancher, obligationer med en bestemt kreditkvalitet eller noget helt tredje. Mulighederne er mange og det gør det nemmere at bygge en portefølje med fornuftig risikospredning.
 

Beierholm-Direktør-Finansiel-Rådgivning-Hans-Peter-Christensen

BLOGGEN

Beierholm Finansiel Rådgivning

Hans Peter Christensen

Som verden ser ud nu, er der nogle ting, du bør være særligt opmærksom på, når du investerer i en ETF. 
Hans Peter Christensen, adm. direktør i Beierholm Finansiel Rådgivning

Fordele ved en ETF

En ETF er oftest væsentlig billigere i løbende omkostninger og så er den gennemsnitlige forskel mellem købs- og salgspris (også kaldet spread) som regel også mindre. Altså sparer du både penge, når du handler og i hele perioden, hvor du har ETF’en i din portefølje.

Dertil er udvalget af ETF’ere stort. Du finder både aktivklasser samt snævre og brede fonde. Det giver dig mulighed for eksponering mod ting, der ellers er svære blive eksponeret mod, og så får du diversificering – altså mulighed for at sprede din risiko.

Da ETF’ere følger et givent indeks (marked), fremfor at forsøge at slå det, som vi ser med aktiv forvaltning, minimeres ”forvalterrisikoen” med investering i en ETF. Endelig er en ETF også meget likvid, hvilket gør det nemt at komme ind og ud med større beløb.

ETF’ere kan derfor være et godt og ikke mindst billigere alternativ til de traditionelle investeringsløsninger, som du ofte tilbydes af bankerne eller andre udbydere.
 

 

Vi står ved din side på tværs af hele din økonomi

Hos Beierholm Finansiel Rådgivning er vores fornemmeste opgave at hjælpe vores kunder til at træffe de rigtige finansielle beslutninger. Det gør vi bl.a. ved at gøre det komplekse enkelt, og ved at skabe fuldgennemsigtighed i vores arbejde, så du altid er sikret den bedste mulige indsigt i dine økonomiske forhold.

Læs mere om vores rådgivning her

Ulemper ved en ETF

Men der er også ulemper, du skal have med i dine overvejelser, hvis du investerer i ETF’ere.
Den skattemæssige behandling kan være en af dem. Der er en række regler og undtagelser forbundet med beskatningen, som du bør sætte dig ind i. Den primære udfordring er, at de er ”lagerbeskattet”. Det vil sige at skatten skal betales uanset om eventuelle gevinster er realiseret eller ej. 

Det kender vi også fra vores pensionsordninger og når vi investerer midler i selskab eller personlig ejet virksomhed. Så det er altså kun, når det er allerede beskattede midler, der investeres, at det kan give udfordringer. For de tekniske, så er der dog også fordele her. Eksempelvis kan man finde aktiefonde, der beskattes som kapitalindkomst, som vil være mere lempeligt for nogle investorer.

Vær også opmærksom på handelsomkostninger. I din ”normale” bank har handlen med udenlandske værdipapirer en højere kurtage og da ETF’erne ofte handles i EUR, GBP eller USD vil der også være valutaomkostninger ved handel. Den største ekstra omkostning er dog depotgebyrer, hvor det ikke er unormalt at bankerne opkræver omkring 0,3 pct. om året blot for at opbevare de udenlandske papirer. Handelsomkostningerne kan dog begrænses betydeligt og de ekstra depotomkostninger kan helt undgås, ved at benytte banker med lavere priser eller ved forhandling med sin nuværende bank.
 

 

Aktuelle opmærksomhedspunkter

Som verden ser ud nu, er der nogle ting, du bør være særligt opmærksom på, når du investerer i en ETF. 

En ETF er som nævnt oftest indeksbaseret – altså følger den et bestemt indeks. For eksempel SP500 eller MSCI World.  Lige nu er der en stor koncentration af nogle meget store selskaber, som fylder en meget stor del af disse indeksbaserede ETF’ere eller indeksforeninger. Køber du eksempelvis det brede MSCI World indeks, så er over 70 pct af aktierne pt. fra USA, og selvom indekset indeholder ca. 1.500 aktier, så udgør top 10 selskaber over 22 pct. af den samlede eksponering. 

Derfor er det ikke nok kun at have fokus på, at du har et bredt indeks. Du er også nødt til at forholde dig til, om det givne indeks nu også er så bredt, som det plejer at være eller om det er blevet lidt mere snævert, 

Det giver anledning til at kombinere flere ETF’ere, så du i stedet for kun at have en stor bred ETF, fordeler din porteføljer på flere ETF’ere, der har forskelligt fokus. Dermed opnår du en endnu bedre spredning. Det kan du stadig gøre til lave omkostninger og i et relativt enkelt set up, der er nemt at styre.
 

Det afhænger af din strategi

ETF’ere er en rigtig fin byggeklods, når du skal have sammensat din portefølje. Men de er ikke løsningen på alt og der skal stadig være en strategi for, hvordan porteføljen skal sættes sammen. 

De fungerer bedst, hvis du investerer i dem via din pension eller midler i en virksomhed. Hvis du benytter en traditionel bank og betaler standardomkostninger bliver fordelen mindre, hvorfor det kraftig skal overvejes at benytte en af de billigere banker med fokus på investering.

Er det frie midler eller fortrækker du at have depotet i din almindelige bank, så findes der også en række løsninger med danske indeks investeringsforeninger, som næsten fungerer ligesom ETF’er. Udvalget er dog noget mindre.