Arbejdsudleje

Skatteretligt er det væsentligt at gøre sig klart, om der er tale om arbejdsudleje, når der anvendes arbejdskraft fra udlandet.

Det skyldes, at den udenlandske arbejdskraft bliver begrænset skattepligtig til Danmark fra første arbejdsdag, og at den danske hvervgiver hæfter for skat og eventuelle sociale bidrag.

Det særlige ved arbejdsudleje er, at medarbejderen formelt er ansat hos den udenlandske arbejdsgiver, der udbetaler lønnen, men at arbejdstageren udfører arbejde for en anden virksomhed (hvervgiveren), der har det endelige ansvar for - og risikoen ved - arbejdsresultatet. Den formelle arbejdsgiver fakturerer hvervgiveren for det udførte arbejde.

Bedømmelsen af, hvorvidt der forelægger arbejdsudleje beror på en konkret vurdering af, hvem der samlet må anses for den reelle arbejdsgiver. Ved denne bedømmelse lægges der blandt andet vægt på, om arbejdet er en integreret del i den danske virksomhed, eller om ligge uden for området, som virksomheden beskæftiger sig med.

Beierholm arbejdsudleje i Sverige.jpg

 

Reglerne om arbejdsudleje gælder kun for personer, der ikke er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1 og 2, stk. 1, nr. 1. Beskatningen sker efter de særlige regler om 30%’s bruttobeskatning ved arbejdsudleje. Dog således at personen altid kan vælge at blive beskattet som almindelig begrænset skattepligtig og dermed opnå adgang til sædvanlige lønmodtagerfradrag.

Den danske hvervgiver skal indeholde 8% i AM-bidrag og 30% i arbejdsudlejeskat. Det er hvervgiveren, der hæfter for indeholdelsen samt afregningen heraf.

Det er vores anbefaling, at man bør undersøge de skattemæssige regler inden brug af udenlandsk arbejdskraft.

Den udenlandske arbejdstager er ikke omfattet af reglerne om markedsudleje, når arbejdet:

1. ikke er integreret i virksomhedens forretningsområde, eller
2. er tilstrækkeligt udskilt til en selvstændig udenlandsk virksomhed.

Herudover kan nedenstående supplerende kriterier afhjælpe ift. vurderingen, men kan ikke i sig selv være afgørende, da kriterierne kan have forskellig betydning i den enkelte situation.

1. Hvem stiller de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed?
2. Hvem bestemmer arbejdstid, ferie m.v.?
3. Hvem udvælger personen, som skal udføre arbejdet?
4. Hvem kontrollerer og har ansvaret for stedet, hvor arbejdet udføres?
5. Hvem har instruksionsbeføjelsen over personen?

Vi hjælper gerne

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for yderligere information.

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Få invitationer til events, netværk, kurser og webinarer.

Tilmeld dig nyhedsservice