Pensioner fik tæsk i 2018 – hvor mange slag ramte din?

Markedet uddeler de tæsk, det gør. Det kan vi ikke ændre på, men der er stor forskel på, hvem de rammer hårdest, for nu at blive i termen fra Børsens artikel. Denne tager udgangspunkt i en analyse, der synliggør afkastet i pct. for 2018 hos de største pensionsudbydere herhjemme. Her tages udgangspunkt i pensionsopsparinger med de markedsrenteprodukter, som en overvejende del af danskerne har. Tidshorisonten på analysens pensioner er 20 år og risikoen middel.


Hvad er middel risiko egentlig?

Det er interessant læsning, fordi netop risikovurdering lader til at afvige markant fra den ene udbyder til den anden. I hvert fald er der stor forskel i resultaterne fra den ene pension til den anden. Afkastene i analysen af middelrisiko produkterne svinger således fra -2,4 pct. til -7,7 pct. Det er altså en markant afvigelse for et produkt, der på papiret burde være sammenligneligt.

De enkelte pensionsselskaber ser altså meget forskelligt på, hvor meget risiko man kan tage som ”middel risiko” kunde og/eller har læst markederne meget anderledes.

Dette store spænd understreger vigtigheden af, at du som forbruger virkelig skal undersøge markedet grundigt, hvis du skal have en reel chance for at vide, hvad det er, du køber ind i.


Omkostningsminimering er eneste sikre gevinst

Hos Uvildige.dk går vi selv og vores kunder heller ikke fri af tæskene. Men de deles tilsyneladende mere ligeligt ud. Vi opererer hos Uvildige.dk med fem forskellige risikotrin i vores investeringsrådgivning og spændet i afkastene på disse fem (med en tidshorisont på 20 år) var i 2018 fra -2,9 pct. ved lav risiko over -4,5 ved middel risiko til -7,3 ved høj risiko. Altså afkast, der i alle fem tilfælde var inden for det spænd, der på pensionsmarkedet går under kategorien "middel risiko" - til trods af den store forskel i afkastet.

Når vi taler risiko, skal vi huske på, at dette selvfølgelig også har betydning, når det går godt og vi ser positive afkast. Så på samme vis som at nogle formentlig bliver skuffet, når de taber 7 pct. med moderat risiko, så vil andre blive skuffet over, at de kun får et positivt afkast, der svarer til lav risiko, når markederne går godt. Altså er der ulemper både ved at ligge med for høj og for lav risiko i forhold til, hvad man egentlig ønsker og måske tror, man har.

Uvildige.dk kan naturligvis heller ikke trylle. Markedet giver som nævnt de tæsk, det giver. Men vi gør meget ud af at tale netop risiko med vores kunder og hvilke overvejelser, der bør gøres i valget af risikoprofil og strategi i det hele taget. Det er centrale valg, som har stor indflydelse på kundens fremtidige økonomi, og derfor bør der ikke være tvivl eller usikkerhed om, hvad det er, man skriver under på.

I den sammenhæng er det værd at fremhæve, at et af de få steder, hvor du får en sikker gevinst på din pension og på investeringer i det hele taget, er på omkostningsminimering. Prioriteres dette, er der mærkbare procenter at hente på dit afkast. Det er ikke nogen nem disciplin, men tiden, og prisen ved at hente hjælp hertil, er altså godt givet ud.


Du kommer ikke sovende til det bedst mulige afkast

Så sørg nu for at tage stilling, og gør det på et så oplyst grundlag som muligt. Dit valg har stor indflydelse på din fremtid, så se det som en investering i dig selv. Alt for få gør det, men et negativt 2018 kan forhåbentlig have en positivt effekt, i form af funktion som en reminder om, at du selv skal gøre noget. Tag stilling, kræv indsigt og vær så opmærksom på, at der er forskel på, hvor du ”køber ind”, når det gælder din pension.