6 gode investeringsråd - i medgang og modgang

Det giver forventninger om, at vi de kommende år må forvente reducerede afkast fra aktier og obligationer i forhold til det, vi har set de seneste år. Måske 2018's afkast, eller mangel på samme, var et forvarsel herom. Men der er ingen, der kan spå om fremtiden, og netop derfor er der god grund til at gøre sig grundige overvejelser, inden du investerer. Vi har her samlet seks vigtige af slagsen.
 

1. Din risikotagning

Der er en tendens til, at man kan blive ”lokket” til at tage mere risiko, fordi afkastet på de mere sikre investeringer er så lav. Dermed er der fare for, at man ender med en større risiko end ønsket, og det tilmed på et meget dårligt tidspunkt – toppen af boblen, måske?

Vær derfor opmærksom på, at du ikke satser for meget, men at du fortsat træffer dine beslutninger på et oplyst og velargumenteret grundlag. Groft sagt handler det om at styre sin grådighed.

2. Dine omkostninger

Investeringsomkostninger har en afgørende indflydelse på dit endelige afkast. Denne indflydelse bliver bestemt ikke mindre, hvis afkastene i de kommende år mindskes. 

Hvis markedsafkastet er 6 pct. og dine omkostninger 1,5 pct., så mister du en fjerdedel af dit afkast til omkostninger. Hvis markedsafkastet kun er 3 pct. og dine omkostninger stadig er 1,5 pct., mister du halvdelen af dit afkast – og dette vel at mærke uden at reducere din risiko med 50 pct.

Glem derfor ikke at holde et ekstra øje med, hvad du betaler i omkostninger for din investeringsløsning. Der er med nye regler på området allerede grund til at have fokus herpå, og det aktuelle marked understreger altså blot denne nødvendighed. 

3. Cash is king

Som privatinvestor – eller erhvervskunde i de mindre og nogle mellemstore banker – kan du pt. have kontanter stående til 0-1 pct. i rente. Dette er faktisk en rigtig god rente i forhold til alternativet, da de mest sikre obligationer giver en negativ rente. 

Kontanter er nemt, fleksibelt, uden omkostninger og med ingen eller begrænset risiko til følge – sidstnævnte er dog afhængigt af beløbet ift. indskydergaranti.
Så vær ikke afskrækket af at have kontanter stående. Det kan være et fornuftigt alternativ til obligationer i mange situationer.

4. Det kan give mere mening at indfri gæld

Relevant er det også at tænke et ekstraordinært afdrag på eventuel gæld ind i dit samlede regnestykke. Selvom renten på dit lån er lav, kan den sparede rente herpå, stadig give et godt afkast i forhold til risikoen. 

Dette er tilfældet, da det ofte reducerer den samlede risiko og fordi omkostningerne til at låne er steget de senere år, i form af højere bidragssatser. 
Overvej derfor om det kan være mere fordelagtigt for dig, at indfri gæld frem for at investere eventuelle frie midler.

5. Spredning, spredning, spredning

Endelig skal det ikke glemmes at spredning fortsat er en væsentlig faktor, når du skal lægge din investeringsstrategi.

Eksempelvis har mange danskere en forkærlighed for danske aktier, måske pga. kendskab til selskaberne, men du bør alligevel kigge ud over landets grænser for at sikre dig risikospredning. Det gælder ikke kun geografisk spredning, men også spredning på forskellige aktier, flere brancher, andre værdipapirer som højrenteobligationer og andre aktivklasser som ejendomsselskaber el.lign.

Denne spredning er afgørende for den risiko, du tager, og har derfor indflydelse på, hvor hårdt du rammes, hvis afkastene svinder ind i en periode eller der kommer tumult på finansmarkederne.

6. Sund fornuft og realisme er din ven

Men hvis nu, at afkastene svinder ind, hvorfor så ikke sælge ud af alle sine investeringer nu og stå kontant med hele formuen? 

Her er det vigtigt at huske på, at ingen af os kender de fremtidige afkast. Heller ikke økonomer, som kan have forskellige synspunkter. Turbulens er ikke ualmindelig, men omfanget er uforudsigeligt. Og det kan da også være dyrt, at gå glip af et afkast i de gode år og derfor handler det ikke om at sadle fuldstændigt om, men nærmere at tilpasse sin risiko til det rigtige niveau, hvilket for tiden ofte indebærer en reduktion i sin aktieandel.

Som med så meget andet, så handler det kort og godt om at bevare sin sunde fornuft og forblive realistisk, og ikke blive hverken overoptimistisk og grådig eller pessimistisk og bange. 


Fra generelle betragtninger til konkrete regnestykker

Endelig skal vi huske på, at disse ovenstående betragtninger er generelle og baseret på de bevægelser, vi ser i markedet. 

Hvad der giver mening for den enkelte investor og hvilket risikoniveau, der er det rigtige, er en individuel sag. Men uanset hvad, så kan du med fordel have disse seks overvejelser med dig, når du i den kommende tid skal tage beslutninger om din økonomi og dine investeringer.
 

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Kontakt os for uforpligtende vurdering af, hvad vi kan gøre for dig og dine investeringer.  

Udfyld nedenstående kontaktformular, så kontakter vi dig snarest muligt - du kan også kontakte os direkte her.

Invester i dig selv og din fremtid - lad os optimere din økonomi. Vores uvildighed er din fordel.

Hvad kan vi hjælpe med?