6 gode investeringsråd - i medgang og modgang

1. Vær bevidst om din risikoprofil

Der er en tendens til, at man kan blive ”lokket” til at tage mere risiko, fordi afkastet på de mere sikre investeringer er så lav. Dermed er der fare for, at man ender med en større risiko end ønsket, og det tilmed på et meget dårligt tidspunkt – toppen af boblen, måske?

Vær derfor opmærksom på, at du ikke satser for meget, men at du fortsat træffer dine beslutninger på et oplyst og velargumenteret grundlag. Groft sagt handler det om at styre sin grådighed.

 

2. Omkostningseffektivisering øger dit afkast

Investeringsomkostninger har en afgørende indflydelse på dit endelige afkast. Denne indflydelse bliver bestemt ikke mindre, hvis afkastene i de kommende år mindskes. 

Hvis markedsafkastet er 6 pct. og dine omkostninger 1,5 pct., så mister du en fjerdedel af dit afkast til omkostninger. Hvis markedsafkastet kun er 3 pct. og dine omkostninger stadig er 1,5 pct., mister du halvdelen af dit afkast – og dette vel at mærke uden at reducere din risiko med 50 pct.

Glem derfor ikke at holde et ekstra øje med, hvad du betaler i omkostninger for din investeringsløsning. Med de seneste års nye regler på området er der allerede grund til at have fokus herpå, og det aktuelle marked understreger altså blot denne nødvendighed. 

 

3. Udeluk ikke kontanter

Trods de aktuelle negative renter på indlån kan det være en god ide at have noget til en regnvejrsdag. Behov og sikkerhed for likviditet kan fortsat kan være fornuftigt i relation at have nogle kontanter, og ligeså kan præmien herfor fortsat være fornuftigt.

Kontanter er nemt, fleksibelt, uden omkostninger og med ingen eller begrænset risiko til følge – sidstnævnte er dog afhængigt af beløbet ift. indskydergaranti. Så vær ikke afskrækket af at have kontanter stående. 

 

4. Det kan give mere mening at indfri gæld

Relevant er det også at tænke et ekstraordinært afdrag på eventuel gæld ind i dit samlede regnestykke. Selvom renten på dit lån er lav, kan den sparede rente herpå stadig give et godt afkast i forhold til risikoen. 

Det er tilfældet, da det ofte reducerer den samlede risiko og fordi omkostningerne til at låne er steget de senere år, i form af højere bidragssatser. Overvej derfor om det kan være mere fordelagtigt for dig, at indfri gæld frem for at investere eventuelle frie midler.

 

5. Spredning, spredning, spredning

Du må ikke glemme at spredning fortsat er en væsentlig faktor, når du skal lægge din investeringsstrategi.

Eksempelvis har mange danskere en forkærlighed for danske aktier, måske pga. kendskab til selskaberne, men du bør alligevel kigge ud over landets grænser for at sikre dig risikospredning. Det gælder dog ikke kun geografisk spredning, men også spredning på forskellige aktier, flere brancher, andre værdipapirer som højrenteobligationer og andre aktivklasser som ejendomsselskaber el.lign.

Denne spredning er afgørende for den risiko, du tager, og har derfor indflydelse på, hvor hårdt du rammes, hvis afkastene svinder ind i en periode, eller der kommer tumult på finansmarkederne.

 

6. Sund fornuft og realisme er din ven

Endelig er det vigtigt at huske på, at ingen af os kender de fremtidige afkast. Heller ikke økonomer, som kan have forskellige synspunkter. Turbulens er ikke ualmindelig, men omfanget er uforudsigeligt.

Omvendt kan det også være dyrt, at gå glip af et afkast i de gode år, og derfor handler det ikke om at sadle fuldstændigt om for at imødegå en eventuel nedgang på markederne, men nærmere at tilpasse sin risiko til det rigtige niveau.

Som med så meget andet, så handler det kort og godt om at bevare sin sunde fornuft og forblive realistisk, og ikke blive hverken overoptimistisk og grådig eller pessimistisk og bange. 


Fra generelle betragtninger til konkrete regnestykker

Husk på, at disse betragtninger er generelle og baseret på aktuelle bevægelser i markedet. 

Hvad der giver mening for den enkelte investor og hvilket risiko niveau, der er det rigtige, er en individuel sag. Men uanset hvad, så kan du med fordel have disse seks overvejelser med dig, når du i den kommende tid skal tage beslutninger om din økonomi og dine investeringer.
 

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Kontakt os for uforpligtende vurdering af, hvad vi kan gøre for dig og dine investeringer.  

Udfyld nedenstående kontaktformular, så kontakter vi dig snarest muligt - du kan også kontakte os direkte her.

Invester i dig selv og din fremtid - lad os optimere din økonomi. Vores uvildighed er din fordel.

Hvad kan vi hjælpe med?
8 + 0 =
Løs denne simple matematikopgave og indtast resultatet. Indtast f.eks. 4 hvis opgaven er 1+3.