Social sikring

Blanket A1 til forretningsrejsende og sælgere – arbejde i flere lande

Social sikring og lovvalgsreglerne herom er styret via en EU-forordning. Reglerne gælder således inden for EU/EØS-området.

Nærværende nyhedsbrev fokuserer på medarbejdere, der arbejder i flere EU/EØS-lande og mere end 25% af tiden i Danmark, hvor medarbejderen bor.

Hvad er sociale bidrag?

Social sikring og sociale bidrag udgør ikke en større økonomisk udgift i Danmark. Opkrævningen omfatter ATP-bidrag, AES, Barsel.dk m.v.

Udgiften udgør ca. DKK 1.200 for medarbejdere og DKK 12.000 for arbejdsgivere – dette uanset medarbejderens lønforhold.

I øvrige lande i EU/EØS er de sociale bidrag ofte en procentsats af medarbejderens lønindkomst – f.eks. i Norge, hvor medarbejderen skal betale 8,2% og arbejdsgiveren 14,1%.

Hvor skal jeg betale henne?

Hovedreglen er, at der skal betales til social sikring i det land, hvori man arbejder. Dette gælder fra første arbejdsdag – deltagelse i messer/møder m.v. anses for arbejde i den henseende.

Arbejder medarbejderen således 1 dag i Norge, 1 dag i Sverige, 1 dag i Tyskland og 2 dage i Danmark, skal der som udgangspunkt betales sociale bidrag i 4 lande.

I ovenstående eksempel arbejder medarbejderen i flere lande og minimum 25% af tiden i Danmark, hvorefter det er muligt at søge om en såkaldt blanket A1, hvorefter medarbejderen fortsætter med at være omfattet af dansk social sikring, uanset arbejdet i de øvrige lande i EU/EØS. 

Dette kan dokumenteres over for de udenlandske myndigheder ved at forevise den godkendte blanket A1.

Hvis ikke medarbejderen har denne godkendte blanket A1 med sig under ophold i udlandet, risikerer medarbejder og arbejdsgiveren en bøde for manglende overholdelse af reglerne samt en opkrævning på de udenlandske sociale bidrag.

Tidligere har EU-landene ikke haft fokus herpå, men flere og flere lande begynder nu aktivt at have fokus på dette.

Ansøgning – blanket A1

Der kan søges om at forblive omfattet af dansk social sikring her

I den beskrevne situation kan en ansøgning dække op til 1 år ad gangen. Herefter skal der sendes en ny ansøgning.

Det koster ikke noget at søge om en blanket A1.

Vores anbefaling

Det er vores anbefaling, at arbejdsgivere, der har medarbejdere, som arbejder i flere lande i EU/EØS, sørger for at have en godkendt blanket A1 på sine medarbejdere.

Da ansøgningen kan søges for 1 år ad gangen, er det vores anbefaling at få ansøgningerne sat i system i virksomheden og orientere medarbejderen om, at vedkommende skal have den med på sine rejser i udlandet.

På den måde undgår man bøder for ikke at have formalia på plads, ligesom man undgår opkrævning af sociale bidrag i udlandet.

Skatteafdelingen i Beierholm står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Nyhedsbrevet kan hentes på engelsk i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share