Overskudsvarme

- skal du med på vognen nu? Kommende lovændringer kan gøre udnyttelse af overskudsvarme til en bedre eller dårligere forretning


Folketinget indgik den 28. marts 2019 en aftale om de fremtidige regler om afgift af overskudsvarme.

Aftalen skal gøre reglerne lettere at administrere, men vil også i nogle tilfælde gøre det dyrere at udnytte overskudsvarme.

Reglerne om overskudsvarme er nogle af de mest komplekse inden for skattelovgivningen. Mange virksomheder har derfor set reglerne som en hindring for at udnytte overskudsvarmen fra produktionsprocesser.

I slutningen af marts 2019 blev der indgået en bred politisk aftale mellem Folketingets partier, ud fra et ønske om at forenkle reglerne og sikre en højere udnyttelse af overskudsvarme.


Aftalen

Den indgåede aftale indeholder en række nye elementer:

  • Der indføres en fast afgift på DKK 25/GJ både ved intern og ekstern udnyttelse
  • Reglen om værdiafgift på 33% af vederlaget ophæves. Reglen betyder i mange tilfælde, at der i dag ikke skal betales afgift af overskudsvarme, der foræres bort. De nye regler vil betyde, at afgiften i disse tilfælde stiger til DKK 25/GJ (eller DKK 10/GJ jf. nedenfor)
  • Der laves en aftaleordning, hvor modtagere af overskudsvarme kan certificeres, hvis de opfylder visse energieffektiviseringstiltag. Hvis modtageren er certificeret, vil overskudsvarmeafgiften være DKK 10/GJ
  • Reglerne ændres, så det er modtageren af overskudsvarmen, der kan betale afgiften, hvis overskudsvarmen foræres bort.

 
Overgangsordning

Aftalen indeholder en overgangsordning, der medfører, at afgiftsfritagelsen givet til anlæg fra før 1995, bevares i 15 år.

Herudover indgår det i aftalen, at anlæg, der ikke er omfattet af reglerne fra før 1995, skal have mulighed for at fastlåse overskudsvarmeafgiften i 15 år for kontrakter på ekstern levering af overskudsvarme. Det er en forudsætning, at kontrakten er indgået, inden et lovforslag vedtages.


Afsluttende bemærkninger

Virksomheder, der påtænker at udnytte overskudsvarme, eller som er i gang med at investere i udstyr til ekstern levering af overskudsvarme, bør fortage en beregning af, hvilket regelsæt der er mest fordelagtigt.

Hvis de eksisterende regler er mest fordelagtige, bør kontrakten indgås i løbet af sommeren, sådan at den endelige kontrakt er indgået, inden et lovforslag vedtages.

Hvis du ønsker hjælp til beregning af overskudsvarmeafgiften eller beregning af konsekvenserne af henholdsvis den nuværende ordning og den kommende ordning, er du meget velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share