Lønkompensation og øgede satser

– hvad skal jeg gøre?

Aftalen om lønkompensation er forbedret, idet beløbsgrænsen er sat op til DKK 30.000 pr. medarbejder pr. måned.

 

Det gælder for alle - både for dem, der har søgt, og dem, der påtænker at søge om lønkompensation.

For virksomheder, der ikke har søgt om lønkompensation endnu

Ansøgningsblanketten er opdateret med den nye beløbsgrænse, så virksomheder, der endnu ikke har søgt, nu kan ansøge.

For virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation

Ansøgninger, der allerede er indsendt, men endnu ikke er sagsbehandlet, vil automatisk blive omfattet af de nye regler. Virksomheden skal derfor ikke foretage sig noget. 

Hvis de ønsker at ansøge for flere medarbejdere, anbefales det, at de venter til, at de har modtaget svar fra Erhvervsstyrelsen på den eksisterende ansøgning.

Hvis sagsbehandlingen allerede er påbegyndt eller afsluttet, da vil virksomheden ved udbetaling af kompensationsbeløbet blive informeret om, hvordan de kan ansøge om at få yderligere midler udbetalt baseret på de nye grænser. De skal derfor afvente nærmere instrukser.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share