Ligningslovens § 33A (lønmodtagere med arbejde i udlandet) - Corona/COVID-19 - Pas på!

Efter ligningslovens § 33A kan man få skattenedsættelse for løn optjent ved personligt arbejde i tjenesteforhold under ophold uden for Danmark i mindst 6 måneder. Opholdet må kun afbrydes af nødvendigt arbejde eller ferie og lignende i Danmark på højst 42 dage inden for enhver løbende 6-måneders periode

Der må ikke udføres reelt arbejde i Danmark i perioden, da 6-måneders-perioden således afbrydes og medfører, at reglen ikke kan anvendes. Der er en stram praksis for fortolkning af, hvad nødvendigt arbejde i Danmark er.

Hvilken indflydelse har det så nu, hvor flere udstationerede er tvunget hjem til Danmark pga. af Corona/COVID-19?

Skattestyrelsen har ikke meldt ud, at der grundet Corona/COVID-19 gælder særlige regler for ophold i Danmark i forbindelse med anvendelse af ligningslovens § 33A.

Vi har angivet nogle typiske eksempler, hvor man skal være opmærksom på, om betingelserne for anvendelse af ligningslovens § 33A forsat er opfyldt:

Ferie

Hvis din ferie sammenlagt med øvrige ophold i Danmark ikke overstiger mere end 42 dage inden for enhver løbende 6-måneders periode, kan du stadig anvende reglerne i ligningslovens § 33A.

Overstiger ferien mere end 42 dage inden for f.eks. den første 6-måneders periode, bliver perioden med anvendelse af ligningslovens § 33a afbrudt.

Udstationeringen afbrydes

Hvis du f.eks. har været udstationeret i 3 måneder, og din udstationering nu afbrydes fast, kan du ikke anvende reglerne i ligningslovens § 33A, da din udstationering ikke har varet mere end 6 måneder.

Hvis du f.eks. har været udstationeret i 8 måneder, og din udstationering nu afbrydes i 2 måneder, hvor du arbejder i Danmark for din danske arbejdsgiver, og herefter udstationeres du igen i et 1 år (alle betingelser anses for opfyldt), så vil du kunne opnå lempelse efter ligningslovens § 33A i de første 8 måneder. Udstationeringen afbrydes, og de efterfølgende 2 måneder beskattes du i Danmark på normal vis.

Den nye udstationering starter, og du kan igen anvende reglerne for lempelse efter ligningslovens § 33A, forudsat at du igen kan opfylde betingelserne.

Vores bemærkninger

Det er vigtigt, at man i disse tider både som medarbejder og arbejdsgiver er opmærksom på, om en evt. skattefritagelse/lempelse efter ligningslovens § 33A stadig er gældende eller ej.

Ovenstående scenarier er ikke udtømmende, og spørgsmålene kan være mange.  

Den nuværende lovgivning tilgodeser nemlig ikke denne særlige omstændighed, vi som samfund lige nu er i, og det kan i værste tilfælde få økonomiske konsekvenser.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share