Har du penge til gode hos Skattestyrelsen?

Efterangivelse af energiafgifter kan give hurtig likviditet

Det er vores erfaring, at mange virksomheder ikke løbende har fået godtgørelse af energiafgifter på deres momsangivelse. Hvis din virksomhed er en af disse, har du mulighed for hurtigt at få penge tilbage og dermed at forbedre likviditeten, ved at efterangive energiafgifter.

Virksomheder, der er registreret for moms, kan få godtgjort en del af deres el- og vandafgift samt øvrige energiafgifter, der er anvendt til proces i samme omfang, som de har fradrag for moms. Procesformål vedrørende elektricitet er f.eks. lys, strøm til pc’er m.v. 

Herudover kan virksomhederne få delvis godtgørelse af deres forbrug af el til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Hvis din virksomhed ikke allerede løbende har fået godtgjort afgifterne på momsangivelsen, kan du med fordel efterangive afgifterne nu.

Du kan se godtgørelsessatserne i vores publikation om energiafgifter her.

Hvad kan du få?

Frem til 1. juni vil virksomheder, der angiver moms kvartalsvis kunne få energiafgifter tilbage til og med 1. kvartal 2017. 

Tilsvarende kan virksomheder, der angiver moms halvårligt, frem til 1. september søge om at få energiafgifter tilbage fra 1. januar 2017. 

Endelig kan virksomheder, der er på månedsafregning, søge om at få energiafgifter tilbage til februar 2017, hvis det angives inden 25. marts.

Hvornår kan du få pengene?

Når du indsender en negativ angivelse, skal Skattestyrelsen som udgangspunkt udbetale beløbet inden 21 dage. Det betyder, at hvis du har energiafgifter til gode og indsender ansøgningen 1. april, vil pengene som udgangspunkt stå på din konto inden den 22. april.

Hvem kan få?

Som nævnt ovenfor har de fleste momsregistrerede virksomheder ret til godtgørelse af energiafgifter, når f.eks. el, vand eller gas er brugt til proces. 

Liberale erhverv er dog ikke omfattet af denne mulighed. Som liberale erhverv anses:

  • Advokater
  • Arkitekter
  • Bureauer, f.eks. vagtbureauer, telemarketingsvirksomheder og andre
  • Landinspektører
  • Mæglere, f.eks. ejendomsmæglere
  • Reklamebureauer
  • Revisorer
  • Rådgivende ingeniører.

Disse virksomheder har dog mulighed for at få delvis godtgørelse af elafgift, når elektriciteten er anvendt til rumvarme, varmtvand eller komfortkøling. Så også for disse virksomheder kan der være penge at hente.

Afsluttende bemærkninger

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med godtgørelsen af energiafgifter, eller hvordan du opgør beløbet, så kontakt din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share