Ejerledere forventer at være tilbage i 2021

Har din virksomhed i løbet af 2021 kæmpet sig tilbage på samme niveau som før corona-nedlukningen? Det forventer de fleste ejerledere, at deres virksomhed har – eller er tæt på. Hver tredje ejerleder forventer, at deres virksomhed allerede i 2020 er tilbage på samme niveau som før coronakrisen.

Det viser Forventningsindekset fra Center for Ejerledede Virksomheder på CBS, som bygger på svarene fra mere end 2000 virksomhedsledere.

Danmarks 181.000 ejerledede virksomheder arbejder hårdt på at komme ud af den krise, som corona-nedlukningen har skabt for dem. Men de håndterer krisen på mange forskellige måder. De fleste skærer på omkostningerne, men der er også virksomheder, der benytter nedlukningen offensivt til at digitalisere forretningen eller til at øge salget på nye markeder. 

Det kan man aflæse af de data, som foreløbig mere end 2000 ejerledere har givet til et nyt Forventningsindeks, som Center for Ejerledede Virksomheder på CBS har etableret. 

Seks ud af ti ejerledere forventer, at deres virksomhed kommer dårligere ud af 2020 end det, der var situationen, da COVID-19 fik statsministeren til at trykke på stopknappen. 

Hver tredje ejerleder forventer dog, at deres virksomhed allerede i løbet af 2020 vil være tilbage i den samme økonomiske situation, som den befandt sig i, før statsministeren meddelte, at store dele af det danske samfund skulle lukkes ned på grund af COVID-19.

Kun fire procent af ejerlederne forventer, at deres virksomheder i løbet af 2020 står i en bedre situation end i marts.

Klik for større graf

Forventningsindekset. Hvad viser grafen?

Grafen viser et indeks over virksomhedernes forventninger til deres økonomiske situation ultimo 2020 og ultimo 2021 ift. den situation de var i, da krisen satte ind. Kilde: Ejerlederen.dk

Størst optimisme hos virksomheder med dårlig lønsomhed

Når det gælder 2021, forventer to ud af tre ejerledere, at deres virksomhed enten har haft fremgang eller ligger på status quo sammenlignet med det, der var situationen, da COVID-19 ramte landet. 

Forventningsindekset viser også, at optimismen er størst hos virksomheder, der indtil corona-nedlukningen havde den dårligste lønsomhed. 

Hele 98 procent af de virksomheder, der har haft dårligst lønsomhed indtil krisen, forventer ifølge Forventningsindekset, at de er tilbage på udgangspunktet inden udgangen af 2021. Det gælder kun for 90 procent af de virksomheder, der har kørt med en høj lønsomhed, indtil COVID-19 ramte dem. 

Det har lektor Jeppe Christoffersen fra CBS, som sammen med professor Thomas Plenborg, står bag Forventningsindekset, en forklaring på: 

- Når vi ser den forskel i optimismen på de mest lønsomme og de mindst lønsomme, kan det meget vel skyldes, at det kan opleves som lettere – og formentlig også er lettere – at komme tilbage til en i forvejen ringe lønsomhed, hvis de i forvejen har en vis likviditet og soliditet. Hvorimod de virksomheder, der tidligere lå helt i top på lønsomhed har svært ved at se, at de kan komme tilbage på samme høje niveau, siger Jeppe Christoffersen. 

Digitalisering er en megatrend

Besvarelserne i Forventningsindekset afslører ud over de operationelle tiltag i særlig grad en specifik megatrend, som har fået luft under vingerne: Det handler om digitalisering.

- Mange virksomheder har virkelig taget digitaliseringen til sig på flere niveauer. Ikke bare på salg og markedsføring, men også på ledelses- og organisationsniveau. Der er sket store forandringer i forhold til, hvordan vi samarbejder både internt i organisationen og eksternt med kunder og samarbejdspartnere. Og det tror jeg, vi vil se tilbage på som en blivende forandring, der tog fart under coronakrisen, siger Jeppe Christoffersen.

Læs mere om Foventingsindekset på Ejerlederen.dk, hvor mere end 2000 ejerledere løbende svarer på deres forventninger efter coronakrisen.

      

Kilder: Ejerlederen.dk og Tænketanken Mandag Morgen

Læs også

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share