COVID-19: Spørgsmål og svar vedr. hjemmearbejde

Spørgsmål og svar om medarbejderes hjemmearbejde, fravær og håndtering af sygdom med coronavirus/COVID-19.

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest mulige arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie.

Der kan opstå en række spørgsmål blandt andet i forhold til børnepasning, afholdelse af ferie, tilpasning af løn og hvordan, man som arbejdsgiver skal forholde sig til medarbejdere i forbindelse med sygdom med coronavirus/covid-19.

 

Spørgsmål

Svar

Hvornår kan jeg bede mine medarbejdere om at arbejde hjemmefra?

Der er ikke specifik lovgivning på området. Der kan være bestemmelser om hjemmearbejde i kollektive overenskomster, men overordnet antages det, at det først og fremmest er en aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte lønmodtager.

 

Hvis der på arbejdspladsen foreligger en aftale om hjemmearbejde, kan arbejdsgiver bestemme, at medarbejdere skal arbejde hjemmefra.

Kan virksomheder bede medarbejdere om at gå ned i løn i en periode?

Arbejdsgiver kan ikke kræve, at medarbejdere går ned i løn evt. i en periode. En sådan ordning forudsætter en fælles aftale.

 

Arbejdsfordelingsordningen giver mulighed for, at medarbejderne ikke er fuldt beskæftigede, men fx arbejder nogle dage og får løn fra virksomheden for disse dage, mens de går ledige de andre dage. Medarbejdere, som er medlem af en a-kasse, kan få supplerende dagpenge for de dage, de er ledige. Regeringen har ændret reglerne for at gøre ordningen mere fleksibel for virksomhederne at anvende.

 

Arbejdsfordelingen skal være etableret i henhold til en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale på den berørte virksomhed.

Hvornår kan jeg bede mine medarbejdere om at holde restferie?

Det fremgår af ferielovens regler, at arbejdsgiver skal varsle afholdelse af restferie med 1 måneds varsel.

 

De i ferieloven fastsatte varsler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, fx hvis der er indtrådt en begivenhed af en upåregnelig og ekstraordinær karakter, som driftsmæssigt påvirker virksomheden. Der vil altid være tale om en konkret vurdering af, om sådanne særlige omstændigheder er til stede.

 

Medarbejderen vil oppebære løn under ferien.

Hvordan kan jeg forholde mig til en medarbejders behov for pasning af barn, der er sendt hjem som følge af COVID-19?

Hvis arbejdsgiver ikke pålægger medarbejderen at udeblive fra arbejde, har medarbejderen som udgangspunkt pligt til at møde på arbejde.

 

Hvis der ingen anden mulighed er for at få passet barnet, vil medarbejderen dog kunne være nødt til at passe barnet og udeblive fra arbejde.

 

Det vil i sådanne tilfælde ikke være sagligt at afskedige medarbejderen på grund af udeblivelse, men medarbejderen har ikke krav på løn for tiden, hvor barnet passes i hjemmet. Forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i det private kan få passet 0-9-årige i nødpasning.

Hvad skal arbejdsgiveren gøre, hvis en medarbejder melder sig syg med COVID-19?

Medarbejderen må anses for sygemeldt, indtil der foreligger lægelig afklaring. Arbejdsgiveren kan anmode om en lægeerklæring som ved almindelig sygdom.

Må en arbejdsgiver spørge, om en medarbejder er smittet med coronavirus/COVID-19?

Som udgangspunkt må en arbejdsgiver ikke spørge om årsagen til sygefravær, og medarbejderen har ikke pligt til at oplyse det. Dette fremgår af helbredelsesoplysningsloven.

 

Det vil dog være mest hensigtsmæssigt, at medarbejdere oplyser over for deres arbejdsgiver, hvis de er syge med coronavirus/COVID-19 eller har mistanke om det, fordi det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser.

Hvad hvis en medarbejder nægter at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?

En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne, og det er ulovligt fravær at blive væk fra sit arbejde uden en saglig begrundelse.

 

En saglig begrundelse for at blive væk vil være en aftale med sundhedsmyndigheder eller en læge om at blive sat i karantæne eller et pålæg herom. Hvis medarbejderen udebliver fra arbejde uden saglig grund, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.

 

Det bemærkes, at det som udgangspunkt ikke er sagligt at afskedige medarbejdere på grund af karantæne eller coronavirus/COVID-19.

Hvordan er virksomheden forpligtet, hvis en medarbejder på forretningsrejse ikke kan rejse hjem grundet lokale coronavirus/COVID-19 foranstaltninger?

Virksomheden er ansvarlig for medarbejderen, når denne er på forretningsrejse.

 

Hvis en medarbejder på forretningsrejse mødes af krav fra udenlandske myndigheder, som hindrer hjemrejse, skal virksomheden betale løn til medarbejderen under det tvungne ophold samt rimelige udgifter til opholdet.

Skal medarbejderen have løn, når det pga. coronavirus/COVID-19 ikke har været muligt for min virksomhed at få de nødvendige leverancer til brug for arbejdet, der helt eller delvist må ligge stille?

Der kan ske lovlig opsigelse pga. manglende leverancer fx til brug for produktion. Virksomheden kan også vælge at sende medarbejdere hjem, hvis disse ikke kan beskæftiges pga. manglende leverancer.

 

I udgangspunktet skal medarbejderne have løn, når de bliver sendt hjem, men i visse tilfælde kan de sendes hjem uden løn, hvis dette følger af den gældende overenskomst for det konkrete område.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

 

Læs også

 

 

 

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share