Skattesager

Det er naturligt, at der kan opstå en uenighed mellem en virksomhed og skattemyndighederne om en selvangivelse, værdiansættelse ved en intern overdragelse, periodisering af en indkomst eller udgift mv.

Vi bistår vores kunder med gennemførelse af sådanne skattesager.

Det er ofte hensigtsmæssigt at undgå, at ledelsen skal bruge ressourcer på disse sager, der tidsmæssigt kan strække sig over lang tid. Samtidig er det ofte relevant at få en specialistvurdering af de forhold, som skattemyndighederne har fremført.

Ting er sjældent kun hvide eller sorte. Fremskaffelse af faktiske oplysninger og struktureret fremstilling af argumentationen er afgørende for et positivt udfald.

Skatteafdelingen overtager gerne ansvaret for at føre en skattesag til vejs ende. Der er mange forhold, der skal vurderes undervejs:

  • Har skattemyndighederne overholdt de formelle regler for at rejse en sag?
  • Er grundlaget ordentligt oplyst?
  • Er argumentationen tilstrækkelig og logisk?
  • Er der andre lovregler og praksis, som kan føre til et andet resultat end skattemyndighedernes påstand?
  • Hvilke andre forhold bør inddrages i forberedelse af en sag?
  • Klage til skatteankenævn, evt. overspringelse
  • Klage til Landsskatteretten
  • Klager til told- og skatteforvaltningen
  • Anmodninger om omkostningsgodtgørelse
  • Anmodninger om omgørelse
  • Anmodning om dispensationer
  • Vurderingssager vedr. fast ejendom
  • Afgiftssager i øvrigt.

I samme forbindelse er det væsentligt at vurdere de forretningsmæssige forhold, herunder mulighed for omtale, afledte konsekvenser på andre områder i virksomheden, likviditetspåvirkning, visning i årsrapporten, resultatpåvirkning, eventuel sammenhæng til tidligere eller fremtidige dispositioner mv. 

Kontakt din revisor efter, at skattemyndighederne har tilkendegivet, at man vil ændre den skattepligtige indkomst mv. og få en konkret faglig vurdering af sagen og det videre forløb.

in
Share
f
Share
Share