Erhvervsskat

Erhvervsskatteområdet omfatter de generelle regler for opgørelse af skattepligtig indkomst ved udøvelse af virksomhed i selskabsform eller som selvstændig erhvervsdrivende. Reglerne er ens på dette område, hvorfor vi har valgt at samle disse regler mv.

Selskaber har særlige muligheder og regler. Eksempelvis regler for sambeskatning, aktie - og udbyttebeskatning, omstrukturering, tynd kapitalisering, CFC-beskatning mv. Disse fremgår under ”selskabsskat”, hvortil henvises.

Tilsvarende har selvstændigt erhvervsdrivende en række særlige muligheder for valg af beskatningsmåde, omstrukturering af virksomheden, gennemførelse af et ejerskifte, særlige opsparingsordninger mv. Disse regler mv. omtales under dette afsnit.

Pr. januar 2010 offentliggjorde SKAT nye indberetningsregler for personalegoder. Er du opdateret på dem? Læs mere om indberetningsregler for personalegoder hos os.

in
Share
f
Share
Share