eIndkomst

Hvis man udbetaler løn eller honorar, skal det indberettes til Skattestyrelsen, hvilket foregår igennem eIndkomst.

De oplysninger, der samles i eIndkomstregistret, er oplysninger, som virksomheder tidligere har videregivet til offentlige myndigheder og a-kasser.

Ved indkomstregistret opnår det offentlige en langt bedre systematisering af indsamlingen af oplysninger om indkomst og arbejdsomfang. Virksomhederne og andre, som skal indberette til indkomstregistret, skal således indberette oplysninger om indkomstforhold og arbejdsomfang til et fælles offentligt register.

Virksomhederne skal afgive én månedlig samlet indberetning. Virksomhederne kan dog vælge at foretage indberetning med kortere tidsinterval (f.eks. i forbindelse med lønbehandlingen for ugelønnede eller 14-dages-lønnede), således at indberetningsrytmen kan tilpasses rytmen i virksomhedernes lønbehandling. Der skal dog indberettes mindst hver måned, idet reglerne vedr. sporadisk indberetning er ændret. 

Beierholm rådgivning og revision 13

Vi hjælper gerne

Kontakt skatteafdelingen for yderligere rådgivning om eIndkomst.