Lovforslag

Vi følger systematisk med i ny lovgivning på skatte- og afgiftsområdet.

På Skatteministeriets hjemmeside opdateres oversigten over lovforslag løbende, og alle spørgsmål og svar, høringssvar, bilag mv. findes der (www.skm.dk).

For at give et hurtigt overblik over ændringerne for vores kunder har vi valgt også at opliste lovforslag med en kort tilhørende kommentar, evt. link til et Nyhedsbrev eller anden relevant information.

Kommentarerne tilsigter at give lederen og ledende medarbejdere i mindre og mellemstore virksomheder en hurtig opdatering og måske inspiration til at undersøge netop de ændringer, der er relevante for virksomheden - vel at mærke udvalgt ud fra vores erfaring og kendskab fra vores daglige rådgivning og kontakt med denne virksomhedskategori. Det er ikke søgt en fuldstændig gennemgang af ændringerne.

Lovforslag fra Skatteministeriet

Hvis der er spørgsmål til lovforslagene mv., kan de rettes til skatteafdelingen.

in
Share
f
Share
Share