Hvad får din virksomhed ud af Beierholm Vækstkompas?

1. Overblik over virksomhedens nuværende situation

Gennem interview og vores forarbejde får vi fælles skabt et overblik over din og din virksomheds nuværende situation. Det bidrager til en dybere forståelse af virksomhedens fundament for vækst, tanker om den nuværende situation og ambitioner for fremtiden. 

2. Beierholm Benchmark - hvordan står din virksomhed?

Beierholm udarbejder løbende brancheanalyser for udvalgte brancher baseret på regnskaber fra virksomheder i hele landet, der har Beierholm som revisor. Beierholm Benchmark er et redskab, hvor du får en konkret analyse for din virksomhed, der sammenstilles med vores analyse af din branche. Sammenligningsgrundlaget er et antal virksomheder fra samme branche, så vi kan danne os et klart billede af, hvad der ligger af udfordringer og muligheder. Hvor kan din virksomhed vokse og hvor meget? Det giver et overblik over, hvilke områder din virksomhed kan forbedre sig på - og hvilke områder, der er stærke.

Helt konkret deler vi Beierholm Benchmark op i 5 hovedelementer: 

  • Analysegrundlag
  • Indtjeningsanalyse
  • Balanceanalyse
  • Nøgletalsanalyse
  • Styrker og potentialer.

Med Beierholm Benchmark skaber vi et godt overblik over din virksomheds situation. Det skaber en fælles forståelse af din virksomheds ståsted og giver grundlag for beslutninger om retning i udvikling og vækst.

3. En samlet anbefaling med prioriteret indsatsområde

Ud fra interview, vores forarbejde, situations- og positionsanalyse samt løbende dialog præsenterer vi på et møde vores iagttagelser og forslag til handlinger. Din virksomhed får her et retningssættende redskab, der beskriver, hvilket eller hvilke områder der skal prioriteres fremadrettet, hvis din virksomhed skal forsætte og øge væksten. På mødet er du selv aktiv deltager, og du kan med Beierholm Vækstkompas selv være med til at simulere andre scenarier, f.eks. ved evt. valg af andre retninger end i vores forslag.

4. Næste skridt og handlingsplan

Hvad er næste skridt og hvad kan være handlingsplanen, der skal hjælpe din virksomhed frem mod de optimale vækstbetingelser? Det beskriver vi processen for, så du og din virksomhed får en bedre forståelse af den nuværende situation og de fremtidige muligheder.

På basis heraf får du overblik til at kunne disponere, træffe valg om prioritering af retning samt rækkefølge af handlinger og med hvilken hastighed, tingene skal gennemføres. Måske skal nye planer udføres i samarbejde med Beierholm, måske sammen med andre. Måske har du behov for eller ønske om sparring inden for andre kompetenceområder, eksempelvis inden for eksport, organisation eller på andre områder, hvor vi fælles har identificeret potentialet for vækst i din virksomhed.

Kontakt os

Kontakt os
Felter markeret med er påkrævet
in
Share
f
Share
Share