Udskillelse af aktiver

Nogle virksomheder har gennem tiden udviklet sig til at have flere forretningsområder, der måske kun marginalt har noget med hinanden at gøre. Derfor kan man i forbindelse med generationsskifte komme ind på tanken om at opdele virksomheden i flere virksomheder. I den situation kan reglerne om spaltning komme ind i overvejelserne.

Ved spaltning forstås én af to situationer:

  • Overdragelse af aktiver og gæld som helhed til flere bestående eller nystiftede selskaber mod vederlag til det spaltede selskabs aktionærer i form af aktier i de nye selskaber, eller
  • Overdragelse af en del af aktiver og gæld til et eller flere bestående eller nystiftede selskaber, mod vederlag til aktionærerne i form af aktier i de nye selskaber.

I forbindelse med spaltning er der skattemæssigt 2 regelsæt, nemlig:

  • Skattepligtig spaltning
  • Skattefri spaltning.

Ved en skattepligtig spaltning sker beskatning hos det selskab, der udskiller aktiver til nye selskaber på ganske normal vis. Ved skattefri spaltning udløses der som udgangspunkt ikke skatter i det selskab, der udskiller aktiver. Det eller de selskaber, der modtager aktiver og gældsposter, overtager derimod skatteforpligtelserne (succession).

in
Share
f
Share
Share