Finansiering af generations- og ejerskifte

Når du overdrager ejerskabet af din virksomhed, vil du nok gerne have en sum penge for den. Dels for de penge, der er bundet i selskabet, og dels for de værdier, din virksomhed har. Såvel de håndfaste (f.eks. maskiner, varelager, inventar) som de immaterielle værdier (f.eks. kontrakter, goodwill, patenter).

Læs mere om værdiansættelse af virksomheder her.
 

Det kræver, at den kommende ejer kan finansiere overtagelsen – uanset om I laver et generationsskifte inden for familien, eller du sælger til én udefra. Finansieringen kan ske på flere måder:

  • Med købers penge – eventuelt ved at køber optager et lån.
  • Med sælgers penge – f.eks. med kapitalnedsættelse og ved at sælger låner penge til køber i form af gældsbreve til senere indfrielse.
  • Med både købers og sælgers penge – hvilket er meget almindeligt.
Beierholm - salg af virksomhed.jpg

 

Med købers penge

Det er ligetil, hvis køberen har eller kan låne penge til at købe virksomheden for. Det er en optimal løsning for dig som sælger, for det giver et afsluttet ejerskifte. Du får salgssummen kontant af køber og dermed er handelen afsluttet, og din virksomhed har fået ny ejer.

Med sælgers penge

Der er to almindelige måder, du som sælger kan hjælpe køberen med at finansiere ejerskiftet.

  1. Du kan lave en kapitalnedsættelse, hvor (nogle af) de penge, der står som egenkapital i selskabet, bliver udbetalt til dig inden salget. Det sænker værdien af virksomheden og dermed prisen. Der er en række regler, som skal overholdes, og du skal svare skat af de udbetalte penge.
  2. Du kan også acceptere at dele af salgssummen først betales senere. Det giver køber mulighed for f.eks. at finansiere sit køb ved at tjene penge på drift af virksomheden. Det vil typisk være i form af gældsbreve, som skal indfries, og det kan være en billigere løsning for køber end f.eks. at låne pengene i sit pengeinstitut. Det kan også være en løsning, hvis du fortsat skal være tilknyttet virksomheden i f.eks. bestyrelsen eller som ansat i en overgangsperiode.

Undgå at skulle tage virksomheden retur

Selv om du sikkert gerne vil have så mange penge som muligt for din virksomhed, skal prisen fastlægges, så den nye ejer har økonomi til at drive virksomheden videre. Det sker af og til, at en køber ikke kan indfri gældsbreve, så den tidligere ejer må tage virksomheden retur – og det er jo ikke meningen med at sælge sin virksomhed.

Hjælp til finansiering af skat

Det er altid vigtigt, at du tager højde for de skatter du skal betale ved salg af din virksomhed. Blandt andet skal du som minimum sikre, at du får en kontant købesum, der kan dække det skattekrav, du bliver mødt med ved salget.

Hvordan, du bliver beskattet, afhænger af mange faktorer. Blandt andet om ejerskiftet sker inden for familien og med succession. Og hvordan købsprisen bliver opstillet og betalt. For eksempel bliver du som sælger straks beskattet ved salg af goodwill, mens køber kan afskrive købet over de kommende år og dermed opnå skattebesparelse.

Læs mere om generationsskifte med succession her.
 

iStock-184867648.jpg

Spørg os hos Beierholm

Tal med din revisor om, hvordan du og køber finansierer ejerskiftet bedst muligt for begge parter. Og hvad det betyder i forhold til din skat. Vi har hjulpet ved mange ejer- og generationsskifter, og har overblik over muligheder, løsninger og konsekvenser.

Tag fat i din revisor eller kontakt os her.

Hvad kan vi hjælpe med?
7 + 4 =
Løs denne simple matematikopgave og indtast resultatet. Indtast f.eks. 4 hvis opgaven er 1+3.