Generationsskifte uden for familien

Hvor salg til familien ikke skønnes at være den rigtige generationsskifteløsning, må man vælge salg til eller fusion med andre, således at den ældre generation frigøres fra ledelsesansvaret, og får realiseret den i virksomheden bundne kapital. De ovenfor nævnte successionsmuligheder er alle knyttet til familieforhold, og kan ikke anvendes ved salg til fremmede. Ved salg til fremmede udløses derfor skatter af skatterelevante aktiver. I den situation er det vigtigt, at salget udløser en kontant købesum, der mindst kan dække de skattekrav, som salget udløser. Herudover skal en sælger sikre sig så godt som muligt, at køber har økonomisk styrke til at betale den del af købesummen, der eventuelt er ydet henstand på. Endelig skal sælger - på det mere følelsesladede plan - vurdere, om den han sælger til nu også er den rigtige, altså en der kan videreføre virksomheden på en måde der forhindrer, at sælger senere fortryder salget.

in
Share
f
Share
Share