Overdrage til hvem?

I en familieejet virksomhed er det naturligt, at man i første omgang overvejer, om virksomheden skal overdrages til et eller flere af børnene. Det er vigtigt i den forbindelse at fastslå, hvorvidt børnene ønsker en sådan overtagelse, og om de magter den.

Mange generationsskifter har fået en ulykkelig udgang, enten fordi den yngre generation blev mere eller mindre tvunget til at overtage forældrenes virksomhed, eller fordi den yngre generations evner lå på andre områder, end de der var nødvendige for at overtage forældrenes virksomhed. Denne problemstilling kan være ubehagelig og følelsesladet, men det er af afgørende vigtighed, at begge parter realistisk vurderer, om en familieoverdragelse er den bedste løsning. Som nævnt i indledningen ændrer både lovgivning og personer sig, så den generationsskifteløsning, der på et tidspunkt ser god eller dårlig ud, kan vurderes anderledes efter nogle år. Derfor skal generationsskifteovervejelser starte tidligt.

Hvis konklusionen bliver, at et generationsskifte inden for familien ikke er den bedste løsning, må man overveje salg til andre, eller eventuelt fusion. I begge situationer skal man overveje, hvem man vil sælge til/fusionere med, og hvem man i hvert fald ikke vil sælge til/fusionere med. Potentielle købere/fusionspartnere kan være konkurrenter, kunder, leverandører, ledende medarbejdere eller helt udenforstående.

in
Share
f
Share
Share