Kolde tal, varme følelser

Generationsskifte -er både kolde tal og varme følelser

På den ene side hører de økonomiske og tekniske betragtninger, på den anden side står de personlige overvejelser: Skal tidspunktet for overdragelse af ledelsen og for overdragelse af ejerskabet adskilles? Hvem skal virksomheden overdrages til? Inden for familien eller til andre? Der er mange spørgsmål at overveje, men også mange gunstige muligheder - ikke mindst for familieejede virksomheder.

Beierholms medvirken

Med udgangspunkt i den enkelte virksomhedsejers situation, ønsker og krav, medvirker vi ved generationsskifte. Vores arbejde følger vores faglige standarder, med klare angivelser for arbejdets udførelse. Det betyder, at vi kan bruge flere ressourcer på den personlige rådgivning, fordi den tekniske side af et generationsskifte foreligger klart beskrevet.

in
Share
f
Share
Share