Formål med generationsskifte

Ingen mennesker lever evigt. Derfor må enhver virksomhedsejer på et eller andet tidspunkt tage stilling til et generationsskifte, der kan sikre hans virksomhed om ikke evigt liv, så dog et liv, der når ud over ejerens.

Formålet med generationsskifte er altså at sikre og bevare virksomheden. Generationsskifte er en af de største beslutninger i en virksomhedsejers liv. Overvejelserne vil derfor ofte være en flerårig proces, og kan som følge heraf ikke startes tidligt nok.

Generationsskifte omfatter dels en hel del teknik affødt af lovgivningen, dels mere personrelaterede overvejelser. Da både lovgivning og de personer, der kan tænkes involveret i generationsskiftet, ændrer og udvikler sig, bør generationsskifteovervejelser være en lige så naturlig del af en virksomhedsejers langsigtede overvejelser, som virksomhedens øvrige udviklingsmuligheder er det.

Generationsskiftet i en virksomhed kan opdeles i 2 væsentlige forhold, nemlig:

  • Overdragelse af ledelsen
  • Overdragelse af ejerskabet.

De 2 ting vil ofte følges ad, men i mange situationer kan det være hensigtsmæssigt at adskille i hvert fald tidspunktet for overdragelse af ledelse og overdragelse af ejerskab.

in
Share
f
Share
Share